Xencian Business Controlling Suite

Smarta verktyg för enklare rapportering och budgetering

 

Xencian är Advectas egna produkter, utvecklade för att stödja ekonomiavdelningarnas nyckelfunktioner såsom rapportering och budgetering. Xencian Business Controlling Suite inkluderar moduler för datalager, budget och planering samt hantering av masterdata. Ledordet för produktsviten är kostnadseffektivitet, och verktygen är enkla att komma igång med.

För att tillgodose våra kunders krav på effektiva BI-lösningar har Advectas ingått strategiska partnerskap med de marknadsledande leverantörerna av tredjeparts-produkter, bland andra Microsoft, IBM, SAP, Qlik, Tableau, och Alteryx. Men vi har genom åren också sett områden där det saknats bra erbjudanden på marknaden. För att svara upp även mot dessa önskemål har Advectas utvecklat en egen produktsvit under samlingsnamnet Xencian.

Xencian Business Controlling Suite består för närvarande av modulerna Data Warehouse Automation och Master Data Management. Modulerna har gemensamt gränssnitt för administration av datakällor, användare och rättigheter, vilket gör sviten enkel att underhålla.

Naturligtvis behöver du bara köpa den eller de moduler du har användning för, och om behoven växer är det enkelt att lägga till fler moduler. Det kommer även att tillkomma nya moduler, bland annat kommer vi att lansera ett BI-verktyg.

Den underliggande tekniken är Microsoft SQL Server, Standard Edition.

Xencian, Data Warehouse, Datalager, Planering, Budget, Planning

Läs mer om varför  Polypeptide valde Xencian