Management Consulting

Om Management Consulting

Digitalisering, Business Intelligence och Analytics driver och formar organisationers strategier, affärsmodeller och arbetssätt. Idag har Advectas ett 20-tal managementkonsulter som hjälper företag med rådgivning kring och praktiskt stöd vid – strategiutveckling, affärsmodeller, verksamhetsutveckling och styrning samt de förutsättningar och organisatoriska förmågor som behövs för att arbeta insiktsdrivet.

Vi säkerställer värderealisering och hjälper våra kunder att bli smartare av egen kraft. Våra managementkonsulter har akademisk förankring och de samarbetar kontinuerligt med akademin i olika forskningsprojekt och utbildningsinsatser för att vässa sina kunskaper ytterligare.

Hur kan vi hjälpa dig?

  • Rådgivning och strategiutveckling – rätt initiativ och investeringar för att nå önskad position.
  • Data- och insiktsdriven affärsutveckling – agera på affärsutvecklingsmöjligheter som uppstår genom nya insikter baserad på analys av data.
  • Strategidriven verksamhetsstyrning – säkerställ att styrmodellen hjälper till att förverkliga strategin.
  • BI- och Analytics-roadmap samt implementation – säkerställa att den tekniskalösningen hänger ihop med såväl strategiska mål som operativa KPI:er och de arbetssätt samt organisering som krävs för att nå målen.
  • Organisering – utveckling av nuvarande kompetenser, arbetssätt och organisation samt etablering av nya analysfunktioner med förändringsledning som ett centralt inslag.
  • Frigörande av verksamhetens potential med hjälp av tekniska lösningar.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort. Intresserad av att jobba hos Advectas? Kontakta oss istället via formuläret under sidan, karriär.

Exempel på områden som vi kan hjälpa er med

 

RÅDGIVNING OCH STRATEGIUTVECKLING

Vi erbjuder rådgivning och stöttning till våra uppdragsgivare för att säkerställa att rätt initiativ startas och att rätt investeringar genomförs för att nå önskad position. Vår kombination av lång erfarenhet av traditionell strategiutveckling tillsammans med expertis inom exempelvis Data Science och Machine Learning ger oss ett unikt synsätt och våra uppdragsgivare en möjlighet att agera som digitala ledare.

INSIKTSDRIVEN AFFÄRSUTVECKLING

Vi hjälper uppdragsgivare med att utveckla sina processer och att agera på de nya affärsmöjligheter som uppstår genom nya insikter baserad på analys av data. Vi har lång erfarenhet av att stötta våra kunder att utvärdera och förändra affärsmodeller och arbetssätt.

strategidriven verksamhetsstyrning

Baserat på genomgång och analys av företagets övergripande strategi och verksamhetskritiska mål sätter vi tillsammans upp modeller för mått och nyckeltal för att säkerställa att styrmodellen hjälper till att förverkliga strategin. Vi stöttar även våra kunder i att, vid behov, genomföra analyser av den data som lösningarna levererar för att bidra till nya insikter och att identifiera nya affärsmöjligheter.

BI- & ANALYTICS-ROADMAP

Vi utgår ifrån företagets långsiktiga vision och mål och lägger tillsammans med våra uppdragsgivare en plan där inslag/faktorer som styrmodell, organisation och governance, teknik och arkitektur, individer och lärande tillsammans bygger upp de rätta förmågorna för ett lyckat Analytics-initiativ.

 

ORGANISERING OCH GOVERNANCE

Hur ser den insiktsdriva organisationen ut? Vad görs var och av vem? Hur samspelar effektiv leverans av beslutsunderlag med self-service BI, nya controllerroller och kvalitetssäkrade analyser? Våra managementkonsulter stöttar uppdragsgivare i att sätta upp framtida analysfunktioner och roller. Vi går in som interimschef och stöttar samt coachar befintliga och nya ledare, vi är även med och projektleder vid större analytics-initiativ. Den nya organisationen kombineras med vår långa erfarenhet kring uppsättning av governance-modeller och arbetssätt för att säkerställa en effektiv analytics-leverans.

PROJEKTLEDNING OCH KRAVANALYS

I rollen som extern projektledare kan Advectas tillsammans med kunden ta ett större ansvar runt specifika processer, projekt och förbättringsområden. För rena beslutsstödsprojekt har Advectas dessutom utvecklat en egen projektmetodik där det IT-mässiga genomförandeprojektet, förändringsresan och värderealiseringen i våra kunders verksamhetsprocesser står i fokus.

PLATTFORMSUTVÄRDERING

Hur ska vi få ut mest av våra datatillgångar? Hur skall vi ta hand om, strukturera och förvalta all data? – dessa frågor blir med en insiktsdriven vision mer centrala än någonsin, samtidigt som marknaden formligen exploderar av olika analytics-lösningar. Vi hjälper er att ta er an komplexiteten i denna “data management confusion”. Utifrån kundens situation och behov genomför vi utvärderingar av befintliga eller nya lösningar och ger rekommendationer avseende moln- versus on-prem strategier, leverantörer, plattformar och arkitektur. Plattformsutvärderingen kan exempelvis göras inför valet av en ny analytics-plattform eller vid utvärdering av nuvarande lösning. Vi stöttar även kring implementationsfrågor som exempelvis data- och integrationsarkitekturer, front end-design och säkerhetsmodeller. Detta arbete görs alltid tillsammans med vår spetskompetens inom respektive lösningsområde eller teknik för att säkerställa en så djuplodad analys som möjligt.

Lär känna några av våra managementkonsulter

Hållbar verksamhetsutveckling

Hållbarhetsanpassad verksamhetsstyrning leder till ökad lönsamhet

Hållbar utveckling har den senaste tiden kommit att bli en allt mer central samhällsfråga. Ändå visar våra erfarenheter från mötet med beslutsfattare att det fortfarande är många företag och organisationer som inte har integrerat hållbarhet i sin verksamhetsstyrning. Detta vill vi ändra på då vi är övertygade om att en hållbarhetsanpassad verksamhetsstyrning leder till bättre lönsamhet!

Läs mer om vårt Hållbarhetserbjudande

Bloggar om Management Consulting

Webinar och white papers om Management Consulting