Data management

Om DATA MANAGEMENT

En grundförutsättning för analysarbetet är att datan är tillförlitlig och iordningställd. I Data Management ingår bl.a. datalager och datapreparering för att sammanlänka, strukturera och tvätta data.

Datalager

Ett datalager är ett smart och genomtänkt mellanlager mellan de underliggande systemen för källdata och den BI-applikation som används för att göra analyser och skapa rapporter. Ett välstrukturerat datalager är en förutsättning för att kunna göra analyser och rapporter med korta ledtider.

I datalagret kan man ta in information från flera källsystem, länka ihop den, utföra beräkningar, tvätta data och säkerställa kvaliten på ett strukturerat sätt innan den används i t.ex.BI-applikationer.

Det vanligaste tillvägagångssättet är att Advectas tillsammans med kunden genomför en modellering av informationen i datalagret och skapar de olika affärsregler som ligger till grund för analys och rapportering. I denna fas inkluderas även säkerhet runt lösningen som möjliggör tillgänglighet och spridning i organisationen.

Enligt oss finns det två sätt att införa ett datalager, som båda har sina fördelar beroende på aktuell situation och grundförutsättningar:

  1. Bygga nytt – Advectas har lång erfarenhet av att bygga datalager från grunden. Vi arbetar med de vanligaste metoderna inom området, bl.a. Kimball och Inmon. Vi ligger även i framkant när det gäller nya metoder som Data Vault och BIML för automatisering.
  2. Köpa färdigt – Xencian  Data Warehouse Automation är en förkonfigurerad datalagerlösning som är färdig att installera för affärssystem från t.ex. IFS , Microsoft Dynamics (Axapta & Navision) och IBS. Xencian DWA bygger på erfarenheten att många kunder har samma affärssystem i botten och att en förkonfigurerad datalagerlösning därför kan spara en hel del tid och pengar vad gäller utveckling och kvalitetssäkring.

Mer om Xencian DWA

 

Datapreparering

I takt med att antalet externa datakällor ökar så har många verksamheter ett behov av att på ett smidigt sätt ta in, föra samman och preparera datakällor av olika slag. Området Self Service Data Preparation vuxit stort de senaste åren. Exempel på användningsområden är att kombinera försäljningsdata från affärssystemet med befolkningsstatistik per geografiskt område eller att läsa in väderdata för att planera sina kampanjer i butik. Advectas arbetar här med produkten Alteryx som är en av de ledande plattformarna inom området. Efter prepareringen har Alteryx sedan färdiga kopplingar till de vanligaste BI-systemen för vidare analys.

Mer om Alteryx

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort. Intresserad av att jobba hos Advectas? Kontakta oss istället via formuläret under sidan, karriär.

BLOGG Om DATA MANAGEMENT

Vill du veta mer om affärsutveckling och verksamhetsoptimering med Data Science?

Läs vår broschyr ”Från BI till AI”.