Data Science

Om Data Science

Advanced Analytics, AI och Machine Learning – begreppen är många just nu. På Advectas har vi valt att använda samlingsbegreppet Data Science. Data Science innebär att utvinna potentialen i all typ av data och identifiera dolda mönster, med syftet att optimera verksamheten och ge prognoser om framtiden.

Vad är Data Science egentligen?

Statistik, affärsanalys och programmering är de tre grundläggande beståndsdelarna inom Data Science. Allt mer i vår vardag lämnar digitala spår. Om vi söker på nätet, handlar mat eller rör oss på stan med mobilen i fickan så registreras varje steg vi tar. All data som genereras av uppkopplade enheter kan samlas in och analyseras för att förutse händelser vilket ger bra förutsättningar att kunna agera proaktivt och planera för exempelvis motåtgärder eller resursfördelning. Data Science har blivit ”det smarta” i den enorma digitala revolution som just nu pågår.

Prediktiv analys

Prediktiv analys innebär att man letar mönster och samband i historisk data för att kunna förutsäga framtiden. Datan kan komma både internt från exempelvis företagets CRM-system och/eller externt från t.ex. webbtidningar, produktrecensioner eller sociala medier. För att hitta dessa mönster och samband används en verktygslåda med teknik som är lånad från statistik, maskininlärning och data mining.

Prediktiv analys är en serie generella metoder med många tillämpningsområden. Dessa metoder används framgångsrikt för att t.ex. förutsäga lagerhållning i detaljhandel, sammanställa kund-feedback i produktutveckling, bestämma var man ska borra efter olja, upptäcka kreditbedrägeri och andra fuskare, bedömning av kreditvärdighet, aktiehandel, riskhantering och kan användas som beslutsunderlag för läkare.

När man hittat samband i sin data kan man sedan använda denna kunskap till att förutsäga hur man bör agera för att få bäst utfall enligt något fördefinierat kriterium. Handlingarna rör ofta kundinteraktion t.ex. vilken produkt, rekommendation eller annons som ska erbjudas en kund. Det kan även visa på vilka kunder du bör ringa och ge ett erbjudande innan de lämnar dig för en konkurrent eller hur ett erbjudande ska utformas för att få maximal effekt.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort

Exempel på kundlösningar

Det finns många tillämpningar inom området och det kan ibland vara svårt att veta vad man kan göra med tekniken. Som inspiration har vi har därför sammanställt några av de leveranser vi har gjort.

Klicka här för att läsa mer om 8 olika lösningar inom området

Advectas fokusområden

Customer Analytics

Vem är din kund? Vad vill kunden ha och när? Var finns kunden? Hur når du kunden? Hur differentierar du dig från konkurrenterna på det sätt kunden vill? Svaren får du med hjälp av Advectas Customer Analysis.

Industrial Analytics

Advectas kan hjälpa dig med att optimera och effektivisera din verksamhet genom analys av sensordata. Det är en effektiv metod som till exempel ger möjlighet att optimera planerat underhåll för att minska slitage- och stilleståndskostnader samt analysera maskiner, tester, bilar och produktutveckling i realtid.

Textanalys

Traditionellt sett har man jobbat mycket med strukturerad data och räknat bl.a. pengar, kunder, produkter och affärer. Mycket information döljer sig i text och de flesta företag har idag enorma tillgångar i form av text. Det kan vara t.ex. enkätundersökningar, kundtjänstdialoger, manualer, handböcker, sociala medier och webbsidor. Genom att analysera denna text i stor skala kan man hitta nya insikter och skapa värde. Advectas har både djup kunskap inom området och smarta verktyg där du själv kan göra analysen.

Advectas startar schemalagda utbildningar på de främsta BI-plattformarna

Läs mer om Advectas Academy!