Business Intelligence

Om Business Intelligence

En välgenomtänkt och väldesignad BI-lösning ger varje beslutsfattare rätt lägesinformation levererad på rätt sätt i rätt tid.

Behovet av beslutsstöd ser olika ut för olika roller inom ett företag. VD, controller, ekonomichef, IT-chef, HR-chef, marknadschef och försäljningschef  – alla behöver ha tillgång till samma bild av företagets verklighet, men tillgänglig på olika sätt. En välgenomtänkt och väldesignad BI-lösning ger varje beslutsfattare rätt lägesinformation levererad på rätt sätt i rätt tid.

Från källdata till beslutsstöd

En BI-lösning från Advectas skapar bryggan som gör företagets källdata tillgänglig och meningsfull för beslutsfattarna i ett användarvänligt gränssnitt. Till detta kan man räkna nyckeltalsövervakning, och dashboards såväl som klassisk balans- och resultaträkningsrapportering.

Analysera information dynamiskt och drilla ner till detaljnivåer eller kombinera flera dimensioner för att finna svar. Detta genomförs via effektiv modellering av data för snabbare åtkomst och högre prestanda. Advectas har ett nära men oberoende partnersamarbete med de ledande BI-applikationsleverantörerna IBM Cognos, Microsoft, Qlik, Tableau, SAP och Alteryx.

Från idé till leverans

Advectas är din helhetsleverantör inom beslutsstöd. Läs mer om våra kompetensområden och hur vi kan hjälpa er att fatta bättre och mer kvalificerade beslut:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort. Intresserad av att jobba hos Advectas? Kontakta oss istället via formuläret under sidan, karriär.

Konsten att lyckas med sin self-service BI-resa

Med den accelererande digitaliseringen finns nu möjlighet att samla och analysera omfattande data som stöttar i stort sett alla betydelsefulla roller inom en organisation. Men att centralt styra vilken information olika befattningshavare ska kunna ta del av för att fatta bättre beslut är inte effektivt.

För att det i praktiken ska fungera behöver tillgängligheten av data och möjligheten att göra analyser delegeras. Och det är därför Self Service BI har blivit så efterfrågat på senare tid. Om vi börjar med verktygsperspektivet så innefattar det system som underlättar för slutanvändare att enkelt visualisera och analysera relevant data. Det talas även om Self Service Data Preparation. Det är verktyg som ger slutanvändarna större frihet att hämta in, bearbeta och förbereda data för vidare analys. Denna typ av lösningar har blivit populära bland analytiker, eftersom de snabbt kan komplettera befintliga analyser med ytterligare information som saknas i centrala datalager.

För att inte gå vilse i den uppsjö av möjligheter som Self Service BI erbjuder krävs ett samlat grepp och en tydlig målbild långt förbi verktygsfrågan. Annars är risken stor att er investering aldrig når sin fulla potential.

I ett spännande whitepaper har vi samlat utmaningar och möjligheter med Self Service BI och inspiration och tips kring hur ni lyckas med er resa: 


För att ladda ner broschyren klicka här. 

Self Service Business Intelligence

 

BI Health Check

Upplever du att din BI-lösning har försämrats?
När kollade senast någon till systemet i proaktivt syfte? Tittar ni på nya funktioner för er verksamhet?

Advectas erbjuder att hjälpa er som kund med att göra en översyn på eran BI-miljö för. Syftet är att ge er insikt i hur er miljö fungerar och vilka förbättringar som kan göras. Omfattning: 1-2 dagar

Följande är exempel på områden som ofta ingår:

  • Felsökning av appar, dokument och infrastruktur
  • Affärskontinuitet och driftsäkerhet
  • Behörighet och åtkomst till applikationer samt licensutnyttjande
  • Säkerhetsbrister och risker
  • Optimering av licenshanteringen

Blogg om Business Intelligence

Webinar och white papers om Business Intelligence