Budget & Planering

Om Budget & Planering

Föreställ dig att du har ett verktyg som på ett visuellt och enkelt sätt hjälper dig att se hur nästkommande tre eller tolv månaders försäljning bör se ut.

I verktyget finns endast en version att välja på, alla har samma bild av verkligheten och den senaste informationen finns tillgänglig. Du kan bl.a. följa dina planerade kostnader och intäkter per per avdelning, hur långt dina kollegor har kommit med sina budgetprocesser och upptäcker snabbt avvikelser. Dina säljare har  dessutom uppskattat vilka kunder de tror mest på och vilka produkter som kommer att bli kassakor nästa år. Du öppnar upp en central rapport och går igenom läget med ledningen hur nästa års budget ser ut, vissa tveksamheter uppstår men genom att använda analysfunktioner kan du enklare svara på frågor. Inför mötet har du dessutom förberett två olika alternativa scenarier då konkurrensen ökat inom vissa områden.

Är det så du ser på framtidens sätt att arbeta med budget och planering? Om svaret är ja kan Advectas hjälpa dig att realisera din vision. Advectas har bred och djup kunskap inom området och vi har vi stött på de flesta problem, utmaningar och frågeställningar som kan tänkas uppstå längs med vägen i denna typ av projekt.

Partner med ledande leverantörer

Advectas har genom åren byggt och implementerat många budget- och planerings-lösningar till större företag och organisationer. Vi är partner till följande leverantörer av lösningar inom budget & planering –  IBM, SAP och Workday.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort. Intresserad av att jobba hos Advectas? Kontakta oss istället via formuläret under sidan, karriär.

Blogg Om Budget & Planering