BI för affärssystem

Om BI för affärssystem

Att kombinera Business Intelligence och affärssystem (ERP-system) är en av Advectas främsta styrkor. Affärssystem är bra på att stödja den operativa verksamheten och dess affärsprocesser men är ofta mindre bra på att stödja företagets beslutsfattare i sin vardag.

Affärssystem är dock en guldgruva att hämta viktigt information ifrån, för att få underlag till att fatta relevanta och kvalificerade beslut. De olika affärsprocesserna som stöds av ett affärssystem bör följas upp och mätas i linje med företagets verksamhetsstyrning på en strategisk, taktisk och operativ nivå. Den operativa rapporteringen sker oftast direkt i affärssystemet medan annan rapportering mot fler datakällor vanligtvis sker i BI-systemet.

Advectas djupa kunskap och erfarenhet av Business Intelligence-lösningar för ERP har lett till samarbeten med flera av marknadens ledande leverantörer av affärssystem. Idag har vi täta samarbeten med – IFS, Infor (f.d. Lawson/Intentia), Microsoft Dynamics och SAP. Dessa leverantörer har utvecklat egna paketeringar inom Business Intelligence som vi på Advectas erbjuder och implementerar tillsammans med våra partners.  Se fliken Partner för vidare information om våra samarbetspartners.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort. Intresserad av att jobba hos Advectas? Kontakta oss istället via formuläret under sidan, karriär.

Våra ERP BI partners

Affärssystem

Vi kan affärssystem

Genom att kombinera våra tre huvudområden – Business Intelligence, kunskap om affärssystem och förståelse för verksamheten – kan vi snabbt hitta den bästa lösningen för din verksamhetsstyrning, med utgångspunkt ifrån dina specifika förutsättningar och de regler och strukturer som finns i dina verksamhetssystem. Detta arbetssätt är möjligt tack vare vårt totala fokus på beslutsstöd, och därmed ganska unikt.