Advectas Management Consulting

Advectas Management consulting

Vi hjälper till med plattformsutvärderingar, nyckeltalsanalyser, projektledning och rådgivning kring organisering (BICC, Analytics Center of Excellence) och strategiska initiativ.

Att få en fungerande lösning och organisation kring beslutsstöd kräver utöver god teknisk kunskap även styr- och governance -modeller och ett strategiskt tänk kring analys, mål och uppföljning. För att säkerställa våra leveranser har vi även en egenutvecklad projektmetodik, Advectasmetoden, som innehåller de komponenter som behövs för att genomföra ett framgångsrikt BI initiativ.

qlik qonnctions

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort

BI- & Analytics-Strategi

Ett gott förarbete lägger grunden för en värdeskapande och välförvaltad BI-lösning över tiden. Advectas kan agera både bollplank och/eller strategisk projektledare vid framtagning/översyn av er BI-Strategi. Vi utgår alltid ifrån företagets styrmodell och säkerställer att lösningens innehåll hänger ihop från strategiska mål till operativa mätetal. Denna verksamhetsmässiga roadmap säkerställs sedan genom en kundanpassad governance modell och teknisk/arkitekturell plan för att ta BI- och Analytics-initiativet hela vägen så effektivt som möjligt.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning och stöttning till våra kunder att säkerställa att rätt initiativ startas och att beslutsstödsinvesteringar ger så hög avkastning som möjligt. Med stor verksamhetserfarenhet inom de flesta branscher hjälper vi er att definiera er styrmodell och KPIer som styr verksamheten i den strategiska riktningen, identifiera brister och förbättringsområden i era affärsprocesser samt hitta den bästa lösningen för just era behov.

Value Assessment

För att hitta problemområden och hitta lösningar på dessa inom era befintliga uppföljning- och analysprocesser arbetar Advectas enligt en väl beprövad Value Assesment metodik. Vi arbetar gemensamt igenom era affärsprocesser för att identifiera förbättringsområden och sätta upp strategiska mål.

Strategidriven verksamhetsstyrning

Baserat på genomgång och analys av företagets övergripande strategi och verksamhetskritiska mål sätter vi tillsammans med er upp modeller för mått och nyckeltal i syfte att skapa en organisation där alla jobbar i samma riktning. Vår modell är speciellt anpassad för att säkerställa och visualisera orsak-verkan-samband nedbrutet i organisationens olika delar.

Governance Modeller 

Många organisationer ställer sig frågorna ”Varför tar det så lång tid att få en ny rapport från IT?”, ”Hur skall vi prioritera alla önskemål som kommer in?”, ”Vem är ansvarig för att det vi utvecklar genererar så högt värde som möjligt, har vi fått ut något värde överhuvudtaget?” Advectas har stor erfarenhet av att hjälpa kunder att sätta upp Governance processer med roller och ansvar, organisation (BICC, Analytics Center of Excellence), metodik och arbetssätt.

Plattformsutvärdering 

Utifrån kundens situation och behov genomför vi utvärderingar av befintliga lösningar och ger rekommendationer avseende plattformar, arkitektur, användarfall m.m. Detta kan omfatta Business Intelligence, datalager, budgetering/planering såväl som finansiell konsolidering och master data management. Plattformsutvärderingen kan t.ex. göras inför val av BI-verktyg eller vid utvärdering av nuvarande lösning. Vi stöttar kring datalager-arkitektur, ETL och integrationsarbeten, front-end design, säkerhetsmodeller m.m. Detta arbete görs alltid tillsammans med vår spetskompetens inom respektive lösningsområde eller teknik för att säkerställa en så djuplodad analys som möjligt.

Projektledning och kravanalys

I rollen som extern projektledare kan Advectas tillsammans med kunden ta ett större ansvar runt specifika processer, projekt och förbättringsområden. Advectas har utvecklat en egen projektmetodik, ”Advectas metoden”, framtagen specifikt för genomförande av beslutsstödsprojekt. Beroende på situation och kundens preferenser arbetar vi även med andra metoder såsom ”Scrum” mfl.

Advectas startar schemalagda utbildningar på de främsta BI-plattformarna

Läs mer om Advectas Academy!