Teknikblogg

Under Advectas teknikblogg lägger vi upp kortare aktuell information av mer teknisk karaktär

Business Intelligence Day 2018, den 10:e april i Stockholm.

Mer information om konferensen