Talarna

Lär känna talarna

Precis som tidigare år lyckades vi engagera flera av Sveriges främsta experter inom Data- AI och analytics-området, de kommer att presentera relevanta och intressanta ämnen under dagen.

(Klicka gärna på de grönblåa pilarna under bilderna för att lära känna dem lite bättre.)

Julius Ho

Product Manager - Data & Analytics Hub, Volvo Cars
Julius loves the challenge of reshaping business intelligence functions and leading analytics teams. He has done just that in Australia, over the many years working in major banking and financial institutions like Westpac, ANZ, Citibank and Travelex. Currently, he is at Volvo Cars Group and has the global responsibility to transform the Finance organisation’s data & analytics capabilities. Prior to joining Volvo Cars, he was with Volvo AB, leading a BI functional team for nearly a year. He sometimes reminisces Sydney’s sunny beaches, but after 3 years he has finally adapted to his wife’s hometown Gothenburg. He is a keen premier league football fan and apart from spending time with his family, he is playing golf again after a very long hiatus and hopes to get back into sailing too, weather permitting of course!
Errol Koolmeister, talare vid Business Intelligence- & Data Science Day 2020

Errol Koolmeister

Head of AI tech & architecture, H&M
Errol har inte enbart Sveriges coolaste för- och efternamn, han är även ansvarig för tech, arkitektur och Data Science inom AI hos H&M. I hans roll ingår bland annat att leda utvecklingen av flertalet produkter som levererar värde ut i verksamheten. Errol har en bred teknisk bakgrund inom flera industrier såsom bank och finans, telekom och retail. De senaste åren har han fokuserat på att driva projekt som sätter AI i produktion och successivt växer och skalar inom de företag som han jobbat med. Teknik är ett område som han brinner för och om du är intresserad av hur man skapar ett smart hem, så berättar han mer än gärna om de cirka 50 sensorerna som han satt upp hemma.

Kristi Sweitzer

Product Manager Strategy and Business Planning Solution, IKEA Group
Kristi har en lång och bred erfarenhet av att leda internationella organisationers satsningar inom Business Intelligence. Idag leder hon IKEAS Business Intelligence och Analytics team, där hon ansvarar för att öka kunskapen kring kundupplevelser med hjälp av datadrivna insikter. Innan hon började på IKEA var Kristi bland annat Global IT-chef på Diaverum, som är en internationell organisation med verksamhet i över 10 länder.

Peter Mejlvang

BI Business Analyst, Skandia
Peter har en finansiell bakgrund som Controller och Systemekonom. De senaste 15 åren har han jobbat med olika planerings-, styrkorts- och BI-lösningar både hos systemleverantörer och på användarsidan. Under sju händelserika år på Skandia har han hunnit med alltifrån att starta ett BICC till att jobba som Business Analyst, projektledare och evangelist för ”Self Service BI”.

Elin Ax - moderator

Senior Managementkonsult, Advectas
Elin är konsultchef och arbetar som projektledare och managementkonsult på Advectas i Göteborg. Hon har sin bakgrund inom akademin och tog sin ekonomie doktorsexamen i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes specialistområde är ekonomi- och verksamhetsstyrning och i sitt dagliga arbete brinner hon för att hjälpa kunder med skapandet av Analytics-lösningar och satsningar utifrån verksamhetens målsättningar och förutsättningar.

Thomas Svahn - moderator

VD Advectas/Capgemini Insights & Data Sverige
Thomas är senior managementkonsult och VD på Advectas/Capgemini Insight & Data i Sverige. Förutom att vara med och driva Advectas agerar Thomas rådgivare åt Advectas och Capgeminis kunder i frågor som rör strategier inom Analytics.
Magnus Carlsson

Magnus Carlsson - Moderator

Vice VD Advectas/Capgemini Insights & Data Sverige
Magnus brinner för hur man löser verkliga problem med hjälp av data och teknik. På Advectas och Capgemini Insight & Data är han Innovationschef för Skandinavien och Vice Landschef för Sverige. Han har lång erfarenhet av att arbeta med lysande team för att skapa produkter och tjänster som kunderna älskar. Han har arbetat med lösningar som drivs av data i mer än 20 år, inom områden som simulering, visualisering, business intelligence, analys, informationshantering, data science och AI.
Robert Engels, Capgemini Insights Data

Robert Engels

CTO, Capgemini Insights & Data, Europa
Robert har arbetat med artificiell intelligens och maskininlärning sedan han tog sin doktorsexamen i Tyskland 1999. Han är CTO för Insides & Data (Capgemini) i Europa och arbetar med serviceerbjudanden, stora kunder, partners och teknik. Under åren har han hjälpt många internationella företag , bland andra Mercedes Benz, Deutsche Telekom, Europeiska kommissionen och Bayer. Han hjälper klienter med strategier och frågor om artificiell intelligens och älskar att arbeta med informationsrepresentation, semantik och resonemang.

Anna-Carin Jonsson

Senior Managementkonsult, Advectas
Anna-Carin har under sina 20 år i IT-branschen uteslutande arbetat med Business Intelligence och beslutstöd i olika former. I sin roll som managementkonsult och lösningsrådgivare på Advectas stöttar hon främst kunder med projektledning, kravhantering, förstudier, utredningar och förändringsarbete kring Business Intelligence. I dessa roller har hon kommit i kontakt med många av de fallgropar som verksamheter kan hamna i när det gäller beslutsstöd. Teknikbeslut som går före verksamhetsnyttan, oklara definitioner av begrepp och processer, oklara ansvarsroller och annat som gör att BI-initiativ inte tagit sig hela vägen och faktiskt skapat nytta.

Expertpanelen

Eva Harström

CDO, BillerudKorsnäs
Eva har vurmat för data och analys sedan mitten av 80-talet. Som konsult och ledare inom IT och Digitalt har hon drivit frågor kring datas affärsvärde och vikten av att fånga, lagra och använda den smart. Eva har bred branscherfarenhet från Medicinsk teknik, Maskinuthyrning, Byggindustri och Papper och förpackning och har bla annat varit Group CIO på Cramo och Nordisk CIO på Skanska. Sedan drygt tre år jobbar hon som Chief Digitalization Officer på BillerudKorsnäs och arbetar med att skapa och förverkliga företagets digitala plan, där förstås data och avancerad dataanalys spelar huvudroller.

Kristi Sweitzer

Product Manager Strategy and Business Planning Solution, IKEA Group
Kristi har en lång och bred erfarenhet av att leda internationella organisationers satsningar inom Business Intelligence. Idag leder hon IKEAS Business Intelligence och Analytics team, där hon ansvarar för att öka kunskapen kring kundupplevelser med hjälp av datadrivna insikter. Innan hon började på IKEA var Kristi bland annat Global IT-chef på Diaverum, som är en internationell organisation med verksamhet i över 10 länder.
Errol Koolmeister, talare vid Business Intelligence- & Data Science Day 2020

Errol Koolmeister

Head of AI tech & architecture, H&M
Errol har inte enbart Sveriges coolaste för- och efternamn, han är även ansvarig för tech, arkitektur och Data Science inom AI hos H&M. I hans roll ingår bland annat att leda utvecklingen av flertalet produkter som levererar värde ut i verksamheten. Errol har en bred teknisk bakgrund inom flera industrier såsom bank och finans, telekom och retail. De senaste åren har han fokuserat på att driva projekt som sätter AI i produktion och successivt växer och skalar inom de företag som han jobbat med. Teknik är ett område som han brinner för och om du är intresserad av hur man skapar ett smart hem, så berättar han mer än gärna om de cirka 50 sensorerna som han satt upp hemma.

Pedram Birounvand

Head of Digital Transformation, EQT
Pedram är en sann data entusiast med passion för finansiella processer! Han har arbetat inom alla skikt inom data domänen, med alltifrån att programmera till att definiera datastrategier på styrelsenivå. Tidigare arbetade Pedram som Head of Business Intelligence på Spotify, där ansvarade han för tekniken bakom all finansiell rapportering och var en viktig byggsten inför börsintroduktionen. Efter Spotify påbörjade Pedram en karriär som rådgivare inom Analytics på EQT. Han hjälpte deras portföljbolag att bygga en solid arkitektur och organisation, för att kunna skala enligt tillväxtmålen. När det var dags för EQT att göra en börsintroduktion, antog Pedram en ny roll där han fick ansvaret för effektivisera och digitalisera alla intern koncernfunktioner såsom Finance, HR, Tax, Legal och Business Development.

talarna i de olika spåren

kerstin ollesson

Kerstin Ollesson - spåret för ekonomi

Ansvarig för CFO Office, Advectas
Kerstin har arbetat med verksamhetsstyrning i olika former de senaste 25 åren. I linjeroll som controller och ekonomichef, hos programvaruleverantörer och hos konsultbolag. Hon har alltid strävat efter att ligga i framkanten av utvecklingen inom verksamhetsstyrning. Idag är det den snabba utvecklingen inom digitaliseringen och hur den påverkar hela ekonomifunktionen som hon fokuserar på!

Anna Frylén - spåret för ekonomi

Expertkonsult inom Planning, Advectas
Anna är ansvarig för kompetensområdet ”Corporate Performance Management” och arbetar som expertkonsult inom området Planning på Advectas. Hon har mer än 10 års erfarenhet av implementeringar av kundanpassade planerings- och konsolideringslösningar. Projekten har omfattat alltifrån projektledning, rådgivning, kravanalys och arkitektur till design, utveckling, konfigurering, rapportering och utbildning. Anna har även deltagit i globala utrullningar, arbetat med processförbättringar och change management.
Magnus Fälth

Magnus Fälth - spåret för ekonomi

Senior Managementkonsult, Advectas
Magnus Fälth agerar rådgivare, utbildar och hjälper bolag att rulla ut och använda de moderna slutanvändarverktyg som finns för analys och rapportering. Han är en social problemlösare som drivs av att göra kunders komplexa vardag enklare. Genom åren har han hjälpt många Controllers att bli vassa på sina analysverktyg, resultaträkningar och/eller planeringslösningar.

Urban Ekeroth - spåret för IT

HEAD OF PORTFOLIO, INSIGHTS & DATA, SCANDINAVIA
Urban Ekeroth har arbetat inom Business Intelligence och Data Management i 20 år. Under åren har han testat på olika roller såsom konsult, projektledare, lösningsarkitekt och rådgivare. Urban har under många år specialiserat sig på Data Management utifrån ett ERP-perspektiv, vilket han även gjorde under sina tidigare anställningar på Intentia och Capgemini (i SAP-teamet). På det akademiska planet har Urban en magisterexamen i företagsekonomi och en ingenjörsexamen i maskinteknik. På Capgemini Insights & Data ansvarar Urban för den Skandinaviska portföljen.

André Aronsohn - spåret för IT

Chef Analyskontoret, Peab AB
André är uppvuxen en kort bit från Peabs huvudkontor på Bjärehalvön i Skåne. Sin utbildning – och sin humor – fick han i Göteborg, där han läste Teknisk fysik och Entreprenörskap. André är också certifierad verksamhetsarkitekt. I sitt arbetsliv så har André haft olika roller inom det som man i dag kallar för digitalisering. Sedan 2018 så leder han Analyskontoret, Peabs funktion för Analytics. Med en bakgrund som teknisk fysiker, så har naturligtvis Data Science en särskild plats i hans analytiska hjärta. André och hans team jobbar varje dag för att skapa en analysförmåga för hela Peab som gör skillnad för Peab som företag, för Peabs medarbetare och för Peabs kunder.
Magnus Carlsson

Magnus Carlsson - spåret för IT

Vice VD Advectas/Capgemini Insights & Data Sverige
Magnus brinner för hur man löser verkliga problem med hjälp av data och teknik. På Advectas och Capgemini Insight & Data är han Innovationschef för Skandinavien och Vice Landschef för Sverige. Han har lång erfarenhet av att arbeta med lysande team för att skapa produkter och tjänster som kunderna älskar. Han har arbetat med lösningar som drivs av data i mer än 20 år, inom områden som simulering, visualisering, business intelligence, analys, informationshantering, data science och AI.
Christoffer Melander

Christoffer Melander - spåret för offentlig verksamhet

Systemförvaltare Business Intelligence, Upplands Väsby kommun
Christoffer har bakgrund som IT ekonom. Under de senaste 12 åren har han arbetat för Upplands Väsby kommun med att förvalta och utveckla systemstöd främst inom områdena ekonomi och styrning. Idag arbetar han på digitaliseringsenheten och har rollen som utvecklings- och förvaltningsledare inom BI och robotisering men arbetar även med att driva digitaliseringsutveckling inom kommunens ekonomiprocesser.
Gustav Ottinger

Gustav Ottinger - spåret för Offentlig verksamhet

Gustav Ottinger, Key Account Manager, Stratsys
Gustav är ansvarig för 20 av Stratsys befintliga kommunkunder, däribland Upplands Väsby kommun. Under åren har han samlat på sig djup kunskap kring de utmaningar och möjligheter kommuner står inför när det kommer till digitalisering och digital transformation.

Andreas Hagberg - spåret för Offentlig verksamhet

Senior Managementkonsult och ekon.dr, Advectas
Andreas har arbetat som managementkonsult i snart 15 år och har gedigen erfarenhet av både privat och offentlig sektor. Bland uppdragsgivarna finns myndigheter, kommuner och kommunala bolag. Andreas har bistått med rådgivning och stöd kring strategi, affärs- och verksamhetsutveckling, styrning/ledning och organisation. Genom sin mångåriga erfarenhet har Andreas en förmåga att se samband, finna lösningar och tänka nytt. Med sin forskarbakgrund har han en stor analytisk förmåga och kan på ett systematiskt sätt angripa komplexa problemställningar.
Victor Bäckman Data Science Advectas

Victor Bäckman - spåret för marknad & offentlig verksamhet

Data Scientist, Advectas
Victor Bäckman jobbar som Data Scientist på Advectas. Han har studerat teknisk fysik på Chalmers. På Advectas har han haft flera spännande projekt, bland annat inom prediktiv analys (ex. prognoser) och textanalys på svenska. Utöver sin roll på Advectas har han även lite av en entreprenöriell sida och har drivit ett eget företag i många år.

Ulf Magnusson - spåret för marknad

Senior Managementkonsult, Advectas
Ulf har arbetat med införande av olika analytiska lösningar i mer än 25 år och har bred erfarenhet av olika branscher. Idag hjälper han Advectas kunder att ta bättre beslut genom datadrivna insikter. Ulf har själv varit VD för flera olika bolag och har en gedigen erfarenhet som företagsledare. Genom sin erfarenhet vet Ulf hur man bäst kan omsätta analytiska lösningar till strategiska och operativt beslut. Han har en god förmåga att ge relevant rådgivning kring verksamhetsutveckling, styrning och ledning av olika typer av organisationer. De senaste åren har marknadsavdelningar börjat fatta alltmer datadrivna beslut, det har ökat på efterfrågan på verksamhetsövergripande system för hantering av strukturdata. Dagens organisationer är i ständig förändring, där nya produkter skall analyseras och leverantörer följas upp. Behovet av analys växer och detta kräver ordning och eftertanke, där ett masterdata-system kan vara lösningen. Under sin presentation i marknadsspåret kommer Ulf att berätta hur ett masterdata-system hjälper er att få kontroll, struktur och ordning på er data en gång för alla!
Ulf Särlvik

Ulf Särlvik - spåret för HR

Senior Managementkonsult med inriktning HR Analytics, Advectas
Advectas egen HR Analytics-expert, Ulf Särlvik, brinner för att hjälpa HR-avdelningen att skapa rätt förutsättningar till datadrivna insikter och att stötta HR att digitaliseras. I grunden är han utbildad personalvetare med en magisterexamen i organisationspsykologi. Direkt efter examen valde han att rikta in sig på att jobba med HR IT. De senaste 20-åren har han arbetat med att utbilda, implementera, kravställa och upphandla lön- och HR-system. Genom åren har han lagt åtskilliga timmar, dagar och veckor på att analysera olika typer av HR-data och han tycker fortfarande att det är lika spännande. I sin roll som Senior Managementkonsult på Advectas har han varierande arbetsdagar där han hjälper olika verksamheter att hitta rätt beslutsstöd. I hans arbetsuppgifter ingår bland annat att strukturerar HR data och identifiera relevanta nyckeltal samt KPIer och dess definitioner. Han är även med och upphandlar HR-lösningar och stöttar företag att nyttja sitt systemstöd effektivt. Hans uppdrag är även att knyta ihop Advectas erbjudande mot HR och att skapa mer kunskap kring hur denna viktiga funktion kan arbeta ännu mer datadrivet!
Marina Einarsson

Marina Einarsson - spåret för HR

Global HR Specialist med inriktning Analytics, Mönlycke Health Care
Marina är Global HR Specialist med inriktning mot Analytics på Mönlycke Health Care. Hon har lång erfarenhet av att mäta HR och en passion för att skapa mening och värde med hjälp av teknik och data. Hon är övertygad om att HR kan påverka beslutsfattandet i organisationerna på en helt ny nivå och bidra med värdeskapande insikter som ger affärsmässiga fördelar, med hjälp av HR Analytics.

Hjälp oss att spana in i framtiden! Ta del av och besvara Den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2021

Besvara enkäten