Program

Programmet

Programmet var uppdelat i två delar. Dagen startade upp med ett gemensamt förmiddagspass. Efter lunch var det dags för ”Breakout Sessions” där deltagarna kunde välja mellan något av följande spår – IT, Ekonomi, HR, Marknad eller Offentlig verksamhet.

09:00-12:00 Gemensam agenda

09:00 - 09:40
Highlights från "Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien 2020" - presenteras av Elin Ax och Thomas Svahn, Advectas

Introduktion till dagens agenda och genomgång av resultat samt en fördjupande analys av ”Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien 2020". Expertpanelen kommer också att diskutera och ge sin syn på årets resultat!

09:40 - 10:00
"Databaserat beslutsfattande i en föränderlig värld" - presenteras av Peter Mejlvang, Business Development Manager, Skandia

En inblick i resan som Skandia påbörjat mot att bli en datadriven organisation i en allt mer snabbföränderlig miljö. Peter Mejlvang från Skandia går igenom hur deras nya analysplattform stödjer Skandia på denna resa och vilka erfarenheter och utmaningar de har stött på längs med vägen.

10:00 - 10:20
“Transforming a group finance function’s data and analytics capabilities” - Julius Ho, Product Manager, Data & Analytics Hub, Volvo Cars

Julius built up a data and analytics function within Volvo Cars’ finance organization practically from scratch, to help transform its analytics capabilities globally. In this presentation, he will provide an insight into the strategic journey on how he and his team set up an in-house training program. To uplift their finance users’ skills, in using data visualization BI tools while working on establishing a cloud-based data analytics platform.

10:20 - 10:30
En kort paus, så att du hinner sträcka på benen och fylla på kaffet!
10:30 - 10:45
”De vanligaste anledningarna till varför analytics-initiativ går åt skogen!” – presenteras av Anna-Carin Jonsson, Advectas

Varför är det så sällan folk pratar om detta!? Förr eller senare händer det ju alla, oavsett hur erfaren du är och oavsett om ambitionen är att dra igång ett pilotprojekt eller försöka få hela organisationen att bli datadriven! Ibland är inte förutsättningarna på plats för att lyckas helt enkelt. I detta pass delar Anna-Carin med sig av de lärdomar och klokheter hon har tagit med sig från projekt och initiativ hon har varit med i under åren, både i roller som projektledare och förändringsledare. Gör dig redo för igenkänning och tips för hur du undviker de vanligaste fallgroparna när det kommer till misslyckade analytics-initiativ!

10:45 - 11:05
"Hur använder IKEA data för att övervinna och stå starka i detaljhandelskaoset?” - presenteras av Kristi Sweitzer, Product Manager Strategy and Business Planning, IKEA Group

En inspirerande berättelse om ett vinnande koncept som skapat bästa tänkbara förutsättningar för IKEA’s expansionsstrategi. Kristi Sweitzer förklarar hur IKEA framgångsrikt har byggt ett produktteam och produkter som stödjer IKEA’s strategi och verksamhetsplanering. Allt för att undvika detaljhandelsdöden - det handlar om BusDevOps!

11:05 - 11:25
”Tekniken utvecklas i rasande takt. Hur behåller vi kontrollen, när beslut kan fattas automatiskt och systemen är självlärande?” - CTO, Capgemini Insights & Data, Europa

Alltfler företag satsar på egna Data Science-avdelningar vars uppgift är att skapa självlärande och autonoma system men hur påverkar detta verksamheten? Vilka är det vanligaste reaktionerna från ledningen, vad klarar man själv av och vad händer om det går fel!? Vilka strukturer krävs i en organisation för att lyckas anpassa sig till den nya vardagen? I den här presentationen får du inblick i vilken inverkan AI/Data Science har på dig och din organisation!

11:25 - 11:45
"AI i retail" - presenteras av Errol Koolmeister, ansvarig för tech, arkitektur och data science inom AI hos H&M

H&M kommer i denna presentation berätta om sin inspirerande AI-resa. På endast ett par år har de gått från att knappt använda AI till att det nu är en grundläggande komponent i deras affär. De kommer gå igenom hur de har lyckats med sin första satsning och hur de nu skalar upp det i hela verksamheten. Du kommer även få ta del av de problem de har stött på längs med vägen och vad som fungerade bra och mindre bra under resans gång. Slutligen kommer de prata om sin syn på etisk AI och hur de fokuserar på att använda det på rätt sätt.

11:45 - 12:00
Expertpanelen summerar förmiddagen och ger tips på vägen för att lyckas på den datadrivna resan!

Förmiddagen kommer att avrundas med ett längre pass med Expertpanelen, där de delar med sig av sina tankar och reflektioner ifrån dagen. De kommer även att besvara frågor som har kommit in från publiken under programmets gång. Moderatorerna avslutar med att dela med sig av tips på vägen för att lyckas på den datadrivna resan!

13:00-14:00 Separata spår - IT, Ekonomi, HR, Marknad eller Offentlig verksamhet

13:00 - 14:00
IT-spåret
13:00 - 14:00
Ekonomispåret
13:00 - 14:00
HR-spåret
13:00 - 14:00
Marknadsspåret
13:00 - 14:00
Offentlig verksamhetsspåret

Hjälp oss att spana in i framtiden! Ta del av och besvara Den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2021

Besvara enkäten