Produkter

noga Utvalda produkter

 

För att tillgodose våra kunders krav har vi dels valt att arbete med ett antal externa tredjeparts-produkter, dels har vi utvecklat ett antal egna produkter där vi saknade ett bra erbjudande på marknaden.

Advectas erbjudande till dig som kund  är unikt. Eftersom vi arbetar med alla de ledande produkterna på marknaden kan vi dels erbjuda det bredast utbudet, dels agera som en oberoende part och ”bollplank” till er som kund. Detta gör att vi kan erbjuda den bästa lösningen för varje unikt behov. De externa produkter vi erbjuder är de som vi ser som ledande inom sina områden och vi utvärderar ständigt vilka som vi skall ha kvar och om vi skall komplettera med nya.

Vår egenutvecklade produktserie, Xencian Business Controlling Suite, fyller ett tomrum där det saknats bra erbjudanden på marknaden. Idag består programsviten av tre moduler: Xencian Datawarehouse Automation, Xencian Planning och Xcencian Master Data Management.

Läs mer om Xencian

 

 

Tredjepartsprodukter

Xencian produktserie

Så lyckas ni med er Self Service BI-resa

Läs broschyren här.