Om Xencian planning

Xencian Planning är en budget- och prognoslösning för dig som använder Microsofts plattform för Business Intelligence.

Många företag har byggt upp sin BI-lösning i Microsoft-miljö, samtidigt som man brottas med hur man skall hantera sin budget och planering. Egenbyggda Excel-lösningar är en vanlig lösning, andra har köpt dyra och komplicerade verktyg som är svårhanterade. De som har investerat i Excel har ofta fastnat i så kallat ”Excel hell” medan de som köpt färdiga produkter sitter fast i komplexa och oflexibla lösningar från de stora programvaruleverantörer.

På Advectas har vi lång erfarenhet kring de utmaningar företag står inför när det kommer till att få till sin budget- och planeringsprocess på ett effektivt och smidigt sätt. I dialogen med små- och mellanstora företag har vi ofta sett att det finns ett behov av en enklare lösning. Advectas skräddarsydda budget- & planeringslösning, Xencian Planning, har som syfte att stödja och förenkla denna arbetsprocess. Den innehåller de viktigaste funktionaliteterna som de stora systemen har och är dessutom användarvänlig eftersom vi valt att skala bort överflödig funktionalitet.

Fördelar

 • Enkel att använda
 • Snabb att komma igång med
 • Flexibel
 • Skalbar
 • Web-baserad

De Viktigaste funktionaliteterna:

 • Workflow-hantering med exempelvis attest och kontroll av budgetprocessen
 • Top-down modellering för att snabba upp planeringsprocessen
 • Simuleringsmöjligheter och ”what if scenario”
 • Möjlighet till planering på hög nivå och nedbrytning till lägre relevant nivå
 • Helt web-baserad lösning. Budgetera från PC, platta eller mobil.
 • Integration med källsystem som möjliggör enkel jämförelse mellan utfall och planering

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort

Våra andra produkter

våra  övriga produktpartners

Är du vår nästa stjärna? Det går bra för Advectas och vi söker dig som brinner för beslutsstöd!

Läs mer om rollerna vi söker