Om Xencian Datawarehouse automation

 Xencian Data Warehouse Automation – DWA är en standardiserad och förpaketerad datalagerlösning som går snabbt att implementera jämfört med ett mer traditionellt datalager, den är dessutom anpassad till flera av marknadens ledande affärssystem.

Det traditionella sättet att bygga upp ett datalager är att arbeta iterativt och ansluta källsystem allteftersom informations- och analysbehov uppstår, varje lösning blir unik och i princip börjar man om från början när ett nytt datalager skall byggas. Att införa någon typ av datalager- eller data warehouse-lösning i en organisation blir därför både tidskrävande och dyrt. Med en förpaketerad lösning som DWA är ni snabbt. säkert och kostnadseffektivt i drift. DWA är uppbyggd av Microsofts standardkomponenter i lösningen i SQL Server.

Varför Advectas DWa?

Tack vare den höga graden av standardisering kommer du snabbt igång och dessutom till en låg kostnad. All relevant information om data (metadata) från affärssystemet förs automatiskt över till datalagret i DWA Lösningen är helt självdokumenterande vilket sparar tid och pengar. DWA är en produkt som följer utvecklingen av affärssystemet. Som utdata- och analysverktyg ovanpå datalagret i DWA kan vilket Business Intelligence-verktyg som helst användas.

Unikt med DWA

  • Snabb implementation av färdiga standardmodeller
  • Enkel modifiering av datalager utan att behöva skriva kod
  • Självdokumenterande verktyg
  • Låg totalkostnad

DWA är anpassad mot flera av marknadens ledande ERP system

  • Microsoft Dynamics AX
  • IFS
  • Infor M3 (tidigare Lawson M3 / Movex)
  • IPTOR/IBS Enterprise/ASW

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort

Våra andra produkter

våra  övriga produktpartners

Är du vår nästa stjärna? Det går bra för Advectas och vi söker dig som brinner för beslutsstöd!

Läs mer om rollerna vi söker