Xencian Data warehouse automation

Xencian Data Warehouse Automation är ett smart verktyg som hjälper dig att snabbt skapa och fylla på ett datalager från en eller flera källor.

Ett datalager är ofta nödvändigt för att tillrättalägga och modellera data för rapportering. Xencian Data Warehouse Automation gör processen med att konfigurera datalager både snabbare och enklare. Dels genom att verktyget importerar metadata från källsystemen, dels genom att arbetet sker i ett grafiskt gränssnitt, utan behov av programmering. Detta reducerar utvecklingstiden markant.

Det finns även färdiga analysmodeller för Infor M3, IFS Applications, och Microsoft Dynamics AX som gör att det går extremt snabbt att komma igång.

Xencian Data Warehouse Automation är en modul som ingår i Xencian Business Controlling Suite – en produktsvit utvecklad av Advectas.

 

Fördelar med Xencian Data Warehouse Automation:

 

Färdiga analysmodeller

Xencian Data Warehouse Automation kan förses med färdiga analysmodeller för Infor M3, IFS Applications, Microsoft Dynamics AX och Iptor, vilket gör att det går mycket fort att komma igång med datalager.

Grafiskt användargränssnitt

Datalagret konfigureras visuellt i ett grafiskt gränssnitt, utan behov av programmering.

Optimering av laddning

Xencian Data Warehouse Automation innehåller smart logik som parallelliserar och optimerar dataladdning för optimal effektivitet.

Enkel felsökning med spårbarhet

Eftersom datamodellen finns representerad i Xencian Data Warehouse Automation så är felsökning väldigt enkel med automatisk spårbarhet på alla databasfält.

Automatisk dokumentation

Xencian Data Warehouse Automation producerar automatiskt dokumentation på datalagret och dokumentationen uppdateras med varje förändring som görs.

Beprövad Microsoft-teknik

Xencian Data Warehouse Automation bygger på Microsoft SQL Server Standard Edition, SSIS och SSAS och kan användas med vilket BI-verktyg som helst.

UTVECKLAD AV ADVECTAS

Xencian produktsvit är utvecklad av Advectas – Nordens främsta totalleverantör av lösningar inom Business Intelligence & Data Science.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort. Intresserad av att jobba hos Advectas? Kontakta oss istället via formuläret under sidan, karriär.

Övriga Xencian-produkter

våra  övriga produktpartners