SNOWFLAKE

Datalager 100% i molnet, kraftfullt och flexibelt, skapad för framtidens datahantering. Skapad för molnet, vilket möjliggör en flexibel lösning med säker datadelning men även enkelt att skala upp och ner efter behov. Produkten hyrs som en tjänst och prissättningen är baserad på lagringsvolym och processorkraft som utnyttjas.

Varför Snowflake?

Elasticitet
Med elasticitet menas här förmågan att snabbt öka o minska kapaciteten beroende på ändringar i arbetsbelastningen. Prestandaoptimeringen är helt automatisk och kräver ingen manuell handpåläggning för indexering eller partitionering (vad Snowflake själva kallar ”zero admin”).

Hastighet
Databasen är kolumnbaserad och hastigheten för att svara på komplicerade frågor är hög då frågor kan köras parallellt på ett stort antal s.k. noder.

Kopplingar
Det finns flera färdiga konnektorer såsom ODBC, JDBC och programspråk som t.ex. Java, Python och R kan användas för att behandla data. Många BI- (tex Power BI, Tableau, Qlik och IBM Cognos) och ETL-leverantörer (tex Informatica och Matillion) tillhandahåller färdiga kopplingar.

Arkitektur
Arkitekturen är uppbyggd som en relationsdatabas som stödjer både strukturerad data såsom vanliga tabeller men även semistrukturerad data. Snowflake kan importera data från vanliga CSV/textfiler, men även JSON, Apache Avro och Parquet.

Prissättning
Produkten säljs som en tjänst och du betalar för den data som du lagrar samt mängden processorkraft du använder, som är konfigurerbart. Man kan även enkelt sätta gränser för vad det får lov att kosta.

Läs mer på Snowflakes hemsida

 

TESTA SNOWFLAKE GRATIS

Påbörja din 30-dagars gratisperiod nu

Ladda ner här

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort. Intresserad av att jobba hos Advectas? Kontakta oss istället via formuläret under sidan, karriär.