Om QPR

QPR Software levererar lösningar för strategi genomförande, performance- och process management och Enterprise arkitektur i över 50 länder. Med 25 års erfarenhet, 2000 kunder och över 1 miljon sålda licenser är QPRs produkter väl beprövade och omtyckta av både industrianalytiker och kunder.

QPR

Finska QPR Software har en lång tradition av att utveckla innovativa beslutsstödsprodukter för specifika roller och funktioner. Den senaste i raden är det dubbelt patentbelönade processanalysverktyget ProcessAnalyzer, som visualiserar och analyserar processflöden för att hitta problem som flaskhalsar, avvikelser och andra negativt påverkande faktorer. Genom att identifiera grundorsaker på aktivitetsnivå ger lösningen helt nya möjligheter att förbättra och strömlinjeforma operationella processer.

Advectas har ett tätt samarbete med QPR Software där vi förutom att erbjuda implementation och konsulttjänster även genomför gemensamma utvecklingsprojekt. Tillsammans har vi bland annat tagit fram färdiga dataanslutningar för Infor M3 och modeller för kapitalbindningsanalys. Med vår breda erfarenhet av alla sorters beslutsstödslösningar kan vi hjälpa er passa in processanalys som en kompletterande bit i analyspusslet och möjliggöra datadriven förbättring av helt nya aspekter av er verksamhet.

Läs mer på www.qpr.com

Martin Backlund

Några frågor?

Jag är här för att hjälpa dig

Martin Backlund
Försäljningsansvarig

+46 (0)732 316 396

martin.backlund@advectas.se

Business Intelligence & Data Science day 2019

Mer information & anmälan