Om studien

Därför genomför vi ”Den Svenska Business Intelligence- & Data Science-studien”

Det finns flera studier som tar tempen på vår bransch, inte minst Gartners Magic Quadrant. Men vi såg behovet av en analytics-studie med ett svenskt perspektiv. Därför tog Advectas initiativet till Den Svenska Business Intelligence & Data Science-studien, som vi sedan sex år tillbaka genomför årligen.

Kort om studien

Advectas mål är att ge våra kunder, branschen och oss själva en samlad bild av läget på den svenska Business Intelligence- och Data Science-marknaden. Frågorna i studien lyfter fram trender, utmaningar och möjligheter inom dessa områden. Dessutom jämför vi hur det ser ut för företag och organisationer med olika förutsättningar, till exempel olika storlekar, olika branscher samt olika funktioner inom privat- respektive offentlig verksamhet.

Undersökningen riktar sig till ledande befattningshavare och personer som arbetar med Business Intelligence och/eller Data Science i någon form. Studien genomförs helt i Advectas regi och sponsras inte av några teknikleverantörer eller andra intressenter, vilket garanterar oberoende.

 

Så tar du del av studien

Sändningen startas upp med en presentation där highlights från ” Den svenska BI- och Data Science-studien 2020″ presenteras. Du har även möjlighet att ta del av rapporten i digitalt format, där vi har lyft fram utmärkande resultat med en fördjupande analys.

Ta del av studien. 

Hjälp oss att spana in i framtiden! Ta del av och besvara Den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2021

Besvara enkäten