Partners

noga utvalda partners

För att tillgodose våra kunders krav har Advectas ett nära samarbete med några utvalda partners. Dels ett antal Produktpartners som är leverantörer av olika beslutsstödsystem, och dels Affärssystempartners där vi tillsammans stödjer deras kunder inom BI-området.

Advectas partnerstrategi innebär att vi endast arbetar med de partners som vi anser ligger längst fram inom respektive område avseende utveckling, mognad och marknadsnärvaro.

Affärssystempartners