marina Einarsson, global HR specialist och deltagare i HR-nätverket i Göteborg

Marina Einarsson brinner för HR Analytics! I sin roll som Global HR Specialist på Mölnlycke Health Care ansvarar hon för utvecklingen av HR-Analytics inom organisationen. Hon är även en aktiv medlem i HR Analytics-nätverket, i denna intervju delar hon med sig av hur hon tror att Analytics kommer att påverka HR och varför hon har valt att gå med i nätverket.

 

hur jobbar Mölnlycke Health Care med HR-analytics idag?
Vi har haft tur, vår HR-direktör brinner för HR Analytics! Vi har fått mycket utrymme, förtroende och möjligheter att jobba med ämnet och testa oss fram. Redan innan vi hade tillräckligt med bra data på plats fick vi lov att börja experimentera, detta gav oss en möjlighet att ta hem några ”quick wins” och skapa intresse för HR-data vilket sedan gav oss mer resurser att fortsätta arbeta.

Vi är nyfikna och testar och gräver där vi står. Filosofin är att vi utgår från det vi vet och analyserar vidare därifrån. Analytics är med oss i allt vi gör hela tiden, detta tror jag är ett framgångsrikt tillvägagångssätt då det är svårare att hämta in data i efterhand. ”Hur vill vi mäta detta?” och ”Vilka frågor vill vi kunna besvara?” är något vi frågar oss ofta. Analytics är alltid med oss i bakhuvudet när vi implementerar olika system, det är viktigt att dataperspektivet kommer med på ett bra sätt redan från början.

Vi fick möjligheten att investera i en masterplan för våra KPI:er, den togs fram tillsammans med en extern konsult som har guidat oss i det vi gjort och gör. Uppföljning på performance rating var bland det första vi gjorde, vår ”quick win”. Nu har vi kommit en bit på vägen med att implementera planen och den kommer att revideras i slutet på detta år. En stor fördel för oss är att vi har ett globalt masterdata-system, där all data vi behöver finns.

berätta om din roll på Mölnlycke Health Care
Jag arbetar som Global HR specialist med inriktning på analys och rapporter. Min roll är mer  operativ även om den också har strategiska bitar. Jag ansvarar för att vi har den data som behövs, eller att vi skaffar oss den, för att rapportera och utveckla de KPI:er som är med i vår plan. I mina arbetsuppgifter ingår även att se till att systemen vi använder stödjer våra KPI:er. Mycket av vårt analytics-arbete sker i Power BI.

De KPI:er som tas fram till högsta ledningen ansvarar jag också för. Jag sköter alltifrån årsrapporteringar till styrelsen till att ta fram siffror på anställda vad gäller fördelningen kvinnor och män. Mitt tredje ben är att ta hand om analytics-initiativ. Tillsammans med ansvarig direktör tar jag fram underlag till varför en rapport visat på dåligt resultat, vi analyserar sedan siffrorna bakom utfallet och försöker hitta förklaringar och lösningar.

 

vilka utmaningar står hr inför just nu i och med digitaliseringen?
Det data som HR sitter på har till viss del hårda krav på sig och det måste skyddas på olika sätt, det gör att vi behöver tänka till lite extra kring hur vi använder exempelvis AI och maskininlärning.

Framtiden tror jag kommer att bjuda på friare datamodeller, där all data läggs i en ”hink” och en ”AI” servar mig med den info jag behöver. Jag tror att tiden när allt skulle samlas i ett system snart är förbi. Istället ersätts det med applikationer för olika specifika saker vi gör, detta kommer att kräva mer tanke kring hur vi hanterar data inom HR

Hur tror du att ert arbete med HR Analytics kommer att påverka HR-funktionen?
Att gå från magkänsla till faktabaserade beslut är en utmaning, då HR är ovana vid att arbeta med siffror och hårda fakta. HR måste komma igång och våga titta på och använda data. Samtidigt får vi inte glömma att det är människor vi jobbar med och det går självklart inte att utgå helt från data. Men vi måste bli bättre på att verifiera vår magkänsla baserat på data. Ledningen kommer att kräva alltmer fakta ifrån oss framöver och för att vi ska förbli relevanta behöver vi presentera HR på ett mer affärsmässigt sätt.

Hur kommer det sig att du gick med i HR Analytics nätverket och vad har dessa träffar hittills givit dig?
I min roll är jag ganska ensam även om jag har en chef som liksom jag brinner för HR Analytics. Det är viktigt att kunna dela frågor och funderingar men det har varit svårt att hitta ett passande bollplank. Via HR Analytics-nätverket har jag hittat andra att bolla med och jag hoppas på att fler ansluter sig framöver.

Framöver hoppas jag på fler medlemmar som aktivt jobbar med HR Analytics och som har kommit en bit på sin resa. Även om de som inte kommit igång eller är aktiva användare inspirerar mig, då deras frågeställningar öppnar upp för nya infallsvinklar. Jag tycker även att det är intressant att höra kring de utmaningar olika branscher och företag står inför. Det är spännande när vi får ta del av trender och att diskutera kring detta efteråt. Sedan gillar jag nätverkandet i sig, det ger mig ny inspiration. Jag rekommenderar detta nätverk till andra, både för dem som funderar på eller har påbörjat sin satsning på HR Analytics.

 

Vill du gå med i HR-nätverket i Göteborg? Tveka inte att kontakta nätverksansvarig Ulf Särlvik.

Nätverksansvarig HR
Ulf Särlvik, ulf.sarlvik@advectas.se