Elisabet Kling, Business Controller och deltagare i controllernätverket i Stockholm

Elisabet Kling arbetar som Business Controller på Skandia. Hon är även medlem i vårt controllernätverk i Stockholm. I denna intervju ger hon sin syn på de utmaningar controllern står inför i och med digitaliseringen och vad nätverksträffarna har givit henne i sin roll.

 

 

Berätta om din roll på Skandia
Jag är ny på Skandia och min roll är Business Controller. Närmast kommer jag ifrån Apoteket där jag var Business Controller under en lång period. Inom Apoteket har jag jobbat med uppföljning och verksamhetsplanering bland annat inom försäljning, sortiment, lönsamhet, kostnader, försäljningskanaler, kvitto- och kundklubbsanalys. I min nya roll inom Skandia kommer jag jobba nära verksamheten inom försäljningsorganisationen. Det som har genomsyrat min karriär hittills är att jag har jobbat verksamhetsnära och med Business Intelligence-frågor, detta kommer jag nog att fortsätta med en lång tid framöver. Jag ingår i Skandias finance-grupp där ett tiotal controllers arbetar centralt, hälften av oss arbetar på business-sidan, det finns även controllers anställda i andra delar av verksamheten.

Vilka utmaningar står controllers inför just nu i och med digitaliseringen?
En stor utmaningen är att man förväntas kunna hantera stora datamängder på ett flexibelt sätt då det efterfrågas datadrivet beslutsunderlag. I och med digitaliseringen vill alla ha snabba förändringar men dataåtkomsten är ett stort problem och att jobba flexibilitet är en utmaning. Det är utmanande att först lyckas få tag på informationen och att därefter kunna strukturera den på ett effektivt sätt. Vi går mycket mot att jobba med Self Service BI vilket är bra men att säkerställa datakvalitet och själva hanteringen är en utmaning helt klart.

Hur tror du att digitaliseringen kommer att påverka ekonomiavdelningen?
Jag tror att vi kommer att bli avlastade framöver med hjälp av nya tekniska möjligheter, vi kommer bland annat att slippa undan löpande avstämning, kontroller och dataladdningar. Detta är positivt och frigör mer tid till kvalificerat arbete då vi kommer att slippa all datakontroll. AI kommer att hjälpa oss att hitta mönster som vi inte ser idag. Digitaliseringen kommer att bidra till mer lättillgängliga och användarvänliga verktyg som gör det flexibelt att hantera utmanande data och stora datamängder på ett effektivt sätt.

 

Hur kommer det sig att du gick med i Controllernätverket och vad har dessa träffar givit dig hittills?
Jag tycker att det är jättekul att träffa personer som jobbar med liknande saker och att få chansen att nätverka och att sätta sig in i varandras utmaningar. När man pratas vid förstår man att man kommer ifrån olika världar då olika branscher och verksamheter arbetar på olika sätt. Även Controller-funktionen kan se väldigt olika ut beroende på bransch och företag. En del arbetar närmare exempelvis produktutveckling och andra med mer mjuka delar som berör HR och att få medarbetare att växa.  Det är häftigt att det är så olika.

Jag uppskattar mixen av presentationer och workshops som hålls i gruppen. Det är inspirerande att få höra hur andra tänker och vi har bland annat diskuterat olika system och hur man bygger dashboards. Det är häftigt vad man kan lära av andra företag och branscher och att få en inblick i hur de arbetar, är organiserade och hur deras ekonomiavdelning ser ut.

Skulle du rekommendera detta nätverk till andra?
Det kan jag absolut, jag gillar att vi inte är en så stor grupp än. Om nätverket växer i framtiden skulle jag önska att vi delades upp efter exempelvis mognadsgrad kring användandet av BI eller efter bransch. Annars tycker jag att det är en bra spridning i gruppen och att det är personer med liknande behov, önskemål och utmaningar som jag själv ställs inför i mitt arbete som controller.

 

ElisabetKling

 

 

 

 

 

 


Elisabet Kling, Business Controller

Vill du gå med i controllernätverket? Tveka inte att kontakta Alexander Jarl för vårt nätverk i Stockholm eller Thomas Svahn
för vårt nätverk i Göteborg.

 

Kontaktperson göteborg: 
Thomas Svahn, thomas.svahn@advectas.se

Kontaktperson Stockholm:
Alexander Jarl, alexander.jarl@advectas.se

Thomas Svahn                       Alexander Jarl