Annika Andersson, koncerncontroller och deltagare i controllernätverket i Göteborg

Annika Andersson arbetar som koncerncontroller på Renova i Göteborg. Sedan en tid tillbaka är hon en aktiv medlem i controllernätverket i Göteborg. Efter senaste nätverksträffen tog vi tillfället i akt och frågade henne vad hon tycker om nätverket och hennes syn på hur digitaliseringen kommer att påverka ekonomiavdelningen.

 

 

Berätta om din roll på renova
I min roll som koncerncontroller på Renova ingår det att hålla ihop budget, prognos samt analysarbetet för koncernen. Jag ansvarar för ekonomistyrmodellen och har funktionsansvaret för controlling inom koncernen, på Renova arbetar ytterligare tre controllers. 

Hur tror du att digitaliseringen kommer att påverka ekonomiavdelningen?
Det blir viktigare och viktigare att förstå och behärska avancerade tekniska hjälpmedel. Mängden data som kan/ska analyseras ökar vilket gör det nödvändigt att använda tekniken i allt högre grad för att kunna göra något av all data, dvs för att omvandla den till information som går att analysera och dra slutsatser ifrån.

 

Hur kommer det sig att du gick med i Controllernätverket?
Jag tycker det är viktigt att få idéer och inspiration från andra controllers i andra företag, för att få reda på hur de gör. Det är även en möjlighet att skapa nya kontakter och att kunna bolla idéer med kollegor utanför arbetsplatsen.

Vad har dessa nätverksträffar givit dig?
Jag har fått många nya kontakter (som jag använt mig av) och inspiration inom olika arbetsområden. Vi har även haft många bra inspirations- och kunskapsträffar där Advectas stått som värd.

Skulle du rekommendera detta nätverk till andra?
Jag rekommenderar absolut Advectas nätverk för controllers! Man får många nya idéer och inspiration av att höra hur andra företag arbetar med olika frågor/områden. Man får kunskapsinjektioner inom BI-området från Advectas. Och inte minst, man får möjlighet att skapa många nya kontakter.

Vill du gå med i controllernätverket? Tveka inte att kontakta Alexander Jarl för vårt nätverk i Stockholm eller Thomas Svahn
för vårt nätverk i Göteborg.

 

Kontaktperson göteborg: 
Thomas Svahn, thomas.svahn@advectas.se

Kontaktperson Stockholm:
Alexander Jarl, alexander.jarl@advectas.se

Thomas Svahn                       Alexander Jarl