Våra nätverk

Mötesplatser för erfarenhetsutbyte
och inspiration

Vi har skapat en rad nätverk inom olika fokusgrupper, syftet med nätverken är att skapa ett forum där vi samlas för att tillsammans diskutera möjligheter och utmaningar inom respektive område.

Är du intresserad av att gå med i något av våra nätverk? Tveka inte att kontakta nätverksansvarig.

Controllers – Stockholm  & göteborg

I nätverken ingår controllers, ekonomichefer och ekonomer från ledande bolag och verksamheter i Göteborgs och Stockholms näringsliv. Tanken är att deltagarna ska ha ett forum där de kan diskutera kring de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför och vad som kommer att krävas av ekonomiavdelningen framöver för att den ska fortsätta vara relevanta i den nya digitala miljön.

Controller Nätverket i Göteborg har funnits sedan 2015 och idag består gruppen av ett 30-tal personer från bland andra Västra Götalandsregionen, IFS, White Arkitekter, Vitrolife, Renova, Volvo Cars, Tamro och Stena Recycling. Nätverket i Stockholm startades upp 2016 och idag består även denna grupp av ett 30-tal deltagare där företag som Skandia, Fazer, Veidekke och Menigo finns representerade.

Nätverken samlas 4 gånger om året och träffarna brukar pågå i 2 timmar med en avslutande lunch. Det finns alltid tid avsatt till nätverkande då detta är mycket uppskattat av deltagarna. Ibland ansvarar medlemmar för värdskapet, då utgår vi oftast från deras verksamhet och resonerar kring specifika funderingar och frågor de har kring exempelvis ekonomistyrning, controlling, kalkylering, organisation, ledarskap och digitalisering. Vid ett eller ett par tillfällen per år hålls en träff i Advectas regi, då brukar vi utgå från ett aktuellt ämne inom ekonomivärlden och sen diskuterar vi kring detta. Här följer exempel på frågeställningar som hittills har lyfts upp och diskuterats i grupperna – ekonomistyrning i privata verksamheter jämfört med offentliga, digitalisering av ekonomifunktionen (exempelvis RPA) och hur AI och Machine Learning påverkar ekonomiområdets utveckling med exempelvis automatiserade prognoser.

 

HR-Analytics – Göteborg

Idag består nätverket av ett 20-tal HR-chefer, HR Controllers och Business Partners. Företag som bland andra Svenska Mässan, SKF, Stena Metall, Stena Line, Göteborgs Stad, Liseberg, Solar, Emerson och Volvo Personvagnar finns representerade. Tanken med nätverket är deltagarna ska få inspiration och nya idéer samt ett forum där de kan utbyta erfarenheter. Nätverket träffas 2-3 gånger per år och då oftast  i Advectas lokaler men det har även hänt att deltagare har bjudit in till träffar på sina kontor.

Vid träffarna brukar en av deltagarna berätta om hur deras verksamhet arbetar med HR Analytics eller så kommer en föreläsare och håller en inspirerande dragning kring området. Hittills har vi bland annat lyft frågeställningar som ”vad är HR-analytics och dess olika delar?” och ”vilka initiativ görs när det kommer till HR-analytics?.

I mötet med olika HR-chefer och HR Controllers har vi upptäckt att det fanns en stor nyfikenhet kring och ett behov av att komma igång och jobba med HR Analytics. Utmaningen ligger i att HR-avdelningen historiskt sätt inte har varit aktiv eller endast funnits med i en mindre skala i företagets BI-strategi. Detta håller nu kraftigt på att förändras, till följd av att mängden HR-data som kan analyseras har ökat. Idag nyttjar man inte enbart data från exempelvis lön- och HR-system utan från olika datakällor där HR data lagras, t.ex. från pulsmätningar, medarbetarundersökningar och LinkedIn.

HR Analytics är idag en stor del av HR-avdelningens strävan mot att bli digitaliserade, enligt många undersökningar är det utvecklingsområdet inom HR som har störst tillväxt. HR-roller är ofta verksamhetsnära och många arbetar alltmer datadrivet. Risken om man inte väljer att satsa på HR Analytics är att det blir svårare att mäta effekterna av HR-initiativ och rollen kommer då att ha svårt att förbli relevant.

Data Management – Göteborg

Nätverket startades upp 2018 och idag består gruppen av ett 30-tal BI-chefer, BI-ansvariga och drivna BI-utvecklare. Bland deltagarna finns bland andra SKF, Volvo AB, Volvo Cars, Schenker, Volvo Penta, IFS och Stena Metall representerade. Målsättning är att gruppen ska träffas fyra gånger om året och oftast håller de till i Advectas lokaler men det finns även planer på att träffas ute hos deltagare.

Varför ett Data Management-nätverk? Digitaliseringen ger tillgång till stora mängder detaljdata, vilket idag ses som ”det nya guldet”. Värdet ligger i möjligheten att analysera data och ta fram bättre beslutsunderlag. Men stora mängder data innebär också stora utmaningar: Hur ska vi inhämta, lagra, tillgängliggöra, utnyttja, strukturera och säkra data på bästa sätt? Data Management handlar om hur du på bästa sätt tar vara på den fulla potentialen i ert digitala guld. Det är många företag som brottas med dessa frågor just nu och därför ansåg vi att det var läge att starta upp ett Nätverk där man kunde diskutera denna typ av frågor.

Hittills har gruppen diskuterat frågeställningar som – “Self Service BI – vilka möjligheter och utmaningar innebär det?”, ”Governance-frågor, hur ska arbetsprocessen se ut?” och ”GDPR  – hur bör man förhålla sig till detta?”.

Det som verkar uppskattas allra mest av deltagarna är att det finns ett forum där man får träffa likasinnade och diskutera. Stämningen i gruppen är öppen och social och det är många som vill dela med sig och prata utmaningar och erfarenheter. Är du nyfiken på att gå med i Nätverket, kontakta oss så berättar vi mer!

Kontaktperson göteborg: 
Thomas Svahn, thomas.svahn@advectas.se

Kontaktperson Stockholm:
Alexander Jarl, alexander.jarl@advectas.se

 

Kontaktperson :

Ulf Särlvik, ulf.sarlvik@advectas.se

Nätverksansvarig HR

 

Kontaktperson:

Shakir Bohari, shakir.bohari@advectas.se

Nätverksansvarig DM

Qlik – STOCKHOLM & Göteborg

Utvecklingen i Qlik-världen går i en rasande fart och möjliggör nya tankesätt och nya sätt för just din organisation att hjälpa verksamheten in i den nya digitaliserade världen. Vi har startat nätverket för att samla företag och individer som har intresse av att hålla kolla på vad som händer inom Qlik-världen men framför allt är intresserade av att öka värdet av sin Qlik installation. Genom att utbyta tankar och idéer mellan företag så kan vi inspirera varandra till att hitta nya sätt att bygga applikationer, dela information och inspirera verksamheten till stordåd. Nätverket är inte till för utvecklare och tekniker utan för personer som ansvara för att driva och utveckla Qlik-lösningen, både personer som gör det från ett verksamhetsperspektiv som ur ett mer IT-nära perspektiv.

Koncernrapportering – Stockholm 

I nätverket ingår främst Koncernrapporterare och Financial Controllers från ledande bolag i Stockholms näringsliv. Tanken med nätverket är att deltagarna ska ha ett forum där de kan diskutera utmaningar och möjligheter de möter i sitt dagliga arbete kring exempelvis nya regelverk, systemlösningar och vad som kommer krävas i en allt mer automatiserad och digitaliserad arbetsmiljö.

Nätverket har funnits sedan 2018 och består idag av ett 30-tal personer från bland andra Nordea, Folksam, Söderberg & Partner, Klarna, Swedbank, Veolia och Anticimex. Gruppen samlas 4 gånger om året och träffarna brukar pågå i 2 timmar. Det finns alltid tid avsatt till nätverkande då detta är mycket uppskattat av deltagarna. Ibland ansvarar medlemmar för värdskapet, då utgår vi oftast från deras verksamhet och resonerar kring specifika funderingar som rör deras bolag. Vi träffas även i Advectas lokaler, då brukar vi utgå från ett aktuellt ämne och sedan diskuterar vi kring detta. Här följer exempel på frågeställningar som hittills har lyfts upp i gruppen – IFRS16, maskininlärning och AI samt digitalisering av årsredovisningen.

Kontaktperson Stockholm :
Anna-Carin Jonsson, anna-carin.jonsson@advectas.se

Kontaktperson GÖTEBORG :
Eric Ejeskär, eric.ejeskar@advectas.se

Qlik nätverk


Kontaktperson:

Kerstin Ollesson, kerstin.ollesson@advectas.se

 

HUR ÄR DET ATT VARA EN DEL AV ETT NÄTVERK?

 

 

Elisabet Kling arbetar som Business Controller på Skandia. Hon är även medlem i vårt controllernätverk i Stockholm. I denna intervju ger hon sin syn på de utmaningar controllern står inför i och med digitaliseringen och vad nätverksträffarna har givit henne i sin roll.

Läs intervjun med Elisabet Kling

Annika Andersson arbetar som koncerncontroller på Renova i Göteborg. Sedan en tid tillbaka är hon en aktiv medlem i controllernätverket i Göteborg. Efter senaste nätverksträffen tog vi tillfället i akt och frågade henne vad hon tycker om nätverket och hennes syn på hur digitaliseringen kommer att påverka ekonomiavdelningen.

LÄS INTERVJUN MED ANNIKA ANDERSSON