Våra nätverk

Mötesplatser för erfarenhetsutbyte
och inspiration

Vi har skapat en rad nätverk inom olika fokusgrupper, syftet med nätverken är att skapa ett forum där vi samlas för att tillsammans diskutera möjligheter och utmaningar inom respektive område.

Är du intresserad av att gå med i något av våra nätverk? Tveka inte att kontakta nätverksansvarig.

Controllers – Stockholm  & göteborg

I nätverken ingår controllers, ekonomichefer och ekonomer från ledande bolag och verksamheter i Göteborgs och Stockholms näringsliv. Tanken är att deltagarna ska ha ett forum där de kan diskutera kring de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför och vad som kommer att krävas av ekonomiavdelningen framöver för att den ska fortsätta vara relevanta i den nya digitala miljön.

Controller Nätverket i Göteborg har funnits sedan 2015 och idag består gruppen av ett 30-tal personer från bland andra Västra Götalandsregionen, IFS, White Arkitekter, Vitrolife, Renova, Volvo Cars, Tamro och Stena Recycling. Nätverket i Stockholm startades upp 2016 och idag består även denna grupp av ett 30-tal deltagare där företag som Skandia, Fazer, Veidekke och Menigo finns representerade.

Nätverken samlas 4 gånger om året och träffarna brukar pågå i 2 timmar med en avslutande lunch. Det finns alltid tid avsatt till nätverkande då detta är mycket uppskattat av deltagarna. Ibland ansvarar medlemmar för värdskapet, då utgår vi oftast från deras verksamhet och resonerar kring specifika funderingar och frågor de har kring exempelvis ekonomistyrning, controlling, kalkylering, organisation, ledarskap och digitalisering. Vid ett eller ett par tillfällen per år hålls en träff i Advectas regi, då brukar vi utgå från ett aktuellt ämne inom ekonomivärlden och sen diskuterar vi kring detta. Här följer exempel på frågeställningar som hittills har lyfts upp och diskuterats i grupperna – ekonomistyrning i privata verksamheter jämfört med offentliga, digitalisering av ekonomifunktionen (exempelvis RPA) och hur AI och Machine Learning påverkar ekonomiområdets utveckling med exempelvis automatiserade prognoser.

 

HR-Analytics – Göteborg

Hur kan man arbeta strategiskt med sitt HR-data, hur kan man på ett mer proaktivt sätt kan planera och hur man gör för att hitta KPI:er som matchar verksamhetsstyrningen? Vilka insikter har vi idag och framförallt vilka insikter behöver vi ha, vad är det som kommer bli viktigt att mäta i framtiden? Detta är bara några av de frågeställningar som diskuteras i vårt HR-analytics nätverk.

Data Management – Göteborg

Spännande saker händer inom Data Management och nya företeelser utvecklas inom området, bland annat har vi sett att Data Management Confusion är en av trenderna som identifierades i ”Den svenska Business Intelligence & Data Science-studien” 2018, tätt följt av cloudifiering av BI, Self-Service BI och Self Service Data Preperation. Detta och mycket mer diskuteras i detta forum.

Kontaktperson göteborg: 
Thomas Svahn, thomas.svahn@advectas.se

Kontaktperson Stockholm:
Alexander Jarl, alexander.jarl@advectas.se

 

Kontaktperson :

Ulf Särlvik, ulf.sarlvik@advectas.se

Nätverksansvarig HR

 

Kontaktperson:

Shakir Bohari, shakir.bohari@advectas.se

Nätverksansvarig DM

Qlik – STOCKHOLM & Göteborg

IUtvecklingen i Qlik-världen går i en rasande fart och möjliggör nya tankesätt och nya sätt för just din organisation att hjälpa verksamheten in i den nya digitaliserade världen. Vi har startat nätverket för att samla företag och individer som har intresse av att hålla kolla på vad som händer inom Qlik-världen men framför allt är intresserade av att öka värdet av sin Qlik installation. Genom att utbyta tankar och idéer mellan företag så kan vi inspirera varandra till att hitta nya sätt att bygga applikationer, dela information och inspirera verksamheten till stordåd. Nätverket är inte till för utvecklare och tekniker utan för personer som ansvara för att driva och utveckla Qlik-lösningen, både personer som gör det från ett verksamhetsperspektiv som ur ett mer IT-nära perspektiv.

Koncernrapportering – Stockholm 

Nätverket är till för dig som jobbar med koncernredovisning och koncernrapportering. Det är ett tillfälle att utbyta tankar kring utmaningar och möjligheter och en chans att skapa nya kontakter utanför den egna organisationen. Vi träffas under avspända former för att prata om aktuella ämnen och diskutera kring det deltagarna i nätverket är intresserade av, med koppling till just koncernrapportering.

På de träffar vi haft har vi bland annat diskuterat praktiska erfarenheter av att införa IFRS 16 för leasingrapportering och även blivit inspirerade att tänka nytt kring maskininlärning och AI.

Kontaktperson Stockholm :
Anna-Carin Jonsson, anna-carin.jonsson@advectas.se

Kontaktperson GÖTEBORG :
Eric Ejeskär, eric.ejeskar@advectas.se

Qlik nätverk


Kontaktperson:

Kerstin Ollesson, kerstin.ollesson@advectas.se

 

HUR ÄR DET ATT VARA EN DEL AV ETT NÄTVERK?

 

 

Elisabet Kling arbetar som Business Controller på Skandia. Hon är även medlem i vårt controllernätverk i Stockholm. I denna intervju ger hon sin syn på de utmaningar controllern står inför i och med digitaliseringen och vad nätverksträffarna har givit henne i sin roll.

Läs intervjun med Elisabet Kling

Annika Andersson arbetar som koncerncontroller på Renova i Göteborg. Sedan en tid tillbaka är hon en aktiv medlem i controllernätverket i Göteborg. Efter senaste nätverksträffen tog vi tillfället i akt och frågade henne vad hon tycker om nätverket och hennes syn på hur digitaliseringen kommer att påverka ekonomiavdelningen.

LÄS INTERVJUN MED ANNIKA ANDERSSON

Så lyckas ni med er Self Service BI-resa

Läs broschyren här.