Våra nätverk

Mötesplatser för erfarenhetsutbyte och inspiration

Vi har skapat en rad nätverk inom olika fokusgrupper, syftet med nätverken är att skapa ett forum där vi samlas för att tillsammans diskutera möjligheter och utmaningar inom respektive område.

Är du intresserad av att gå med i något av våra nätverk? Tveka inte att kontakta nätverksansvarig.

Controllers – Stockholm  & göteborg

I nätverket ingår både controllers och ekonomichefer från ledande bolag och verksamheter i Göteborgs och Stockholms näringsliv. Vi vill i det här nätverket inspirera och utbyta erfarenheter om den moderna controllerrollen i en allt mer datadriven värld. Controllern och ekonomichefen har en nyckelroll i den moderna ekonomistyrningen och vid träffarna, som oftast sker ute hos medlemsföretagen, diskuteras aktuella ämnen, utvecklingsområden och controller-rollen i allmänhet.

Kontaktperson göteborg: 
Thomas Svahn, thomas.svahn@advectas.se

Kontaktperson Stockholm:
Alexander Jarl, alexander.jarl@advectas.se

 

HR-Analytics – Göteborg

Hur kan man arbeta strategiskt med sitt HR-data, hur kan man på ett mer proaktivt sätt kan planera och hur man gör för att hitta KPI:er som matchar verksamhetsstyrningen? Vilka insikter har vi idag och framförallt vilka insikter behöver vi ha, vad är det som kommer bli viktigt att mäta i framtiden? Detta är bara några av de frågeställningar som diskuteras i vårt HR-analytics nätverk.

 

 

 

 

Kontaktperson :
Ulf Särlvik, ulf.sarlvik@advectas.se

Nätverksansvarig HR

Data Management – Göteborg

Spännande saker händer inom Data Management och nya företeelser utvecklas inom området, bland annat har vi sett att Data Management Confusion är en av trenderna som identifierades i ”Den svenska Business Intelligence & Data Science-studien” 2018, tätt följt av cloudifiering av BI, Self-Service BI och Self Service Data Preperation. Detta och mycket mer diskuteras i detta forum.

 

 

 

 

Kontaktperson:
Shakir Bohari, shakir.bohari@advectas.se

Nätverksansvarig DM

Qlik – STOCKHOLM & Göteborg

IUtvecklingen i Qlik-världen går i en rasande fart och möjliggör nya tankesätt och nya sätt för just din organisation att hjälpa verksamheten in i den nya digitaliserade världen. Vi har startat nätverket för att samla företag och individer som har intresse av att hålla kolla på vad som händer inom Qlik-världen men framför allt är intresserade av att öka värdet av sin Qlik installation. Genom att utbyta tankar och idéer mellan företag så kan vi inspirera varandra till att hitta nya sätt att bygga applikationer, dela information och inspirera verksamheten till stordåd. Nätverket är inte till för utvecklare och tekniker utan för personer som ansvara för att driva och utveckla Qlik-lösningen, både personer som gör det från ett verksamhetsperspektiv som ur ett mer IT-nära perspektiv.

Kontaktperson Stockholm :
Anna-Carin Jonsson, anna-carin.jonsson@advectas.se

Kontaktperson GÖTEBORG :
Eric Ejeskär, eric.ejeskar@advectas.se

Qlik nätverk

Koncernrapportering – Stockholm 

Nätverket är till för dig som jobbar med koncernredovisning och koncernrapportering. Det är ett tillfälle att utbyta tankar kring utmaningar och möjligheter och en chans att skapa nya kontakter utanför den egna organisationen. Vi träffas under avspända former för att prata om aktuella ämnen och diskutera kring det deltagarna i nätverket är intresserade av, med koppling till just koncernrapportering.

På de träffar vi haft har vi bland annat diskuterat praktiska erfarenheter av att införa IFRS 16 för leasingrapportering och även blivit inspirerade att tänka nytt kring maskininlärning och AI.

 

 

Kontaktperson:
Kerstin Ollesson, kerstin.ollesson@advectas.se

 

 

Så lyckas ni med er Self Service BI-resa

Läs broschyren här.