Våra nätverk

Mötesplatser för erfarenhetsutbyte
och inspiration

Vi har skapat en rad nätverk inom olika fokusgrupper, syftet med nätverken är att skapa ett forum där vi samlas för att tillsammans diskutera möjligheter och utmaningar inom respektive område.

Är du intresserad av att gå med i något av våra nätverk? Tveka inte att kontakta nätverksansvarig.

Controllers – Stockholm  & Göteborg

I nätverken ingår controllers, ekonomichefer och ekonomer från ledande bolag och verksamheter i Göteborgs och Stockholms näringsliv. Tanken är att deltagarna ska ha ett forum där de kan diskutera kring de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför och vad som kommer att krävas av ekonomiavdelningen framöver för att den ska fortsätta vara relevanta i den nya digitala miljön.

Controller Nätverket i Göteborg har funnits sedan 2015 och idag består gruppen av ett 30-tal personer från bland andra Västra Götalandsregionen, IFS, White Arkitekter, Vitrolife, Renova, Volvo Cars, Tamro och Stena Recycling. Nätverket i Stockholm startades upp 2016 och idag består även denna grupp av ett 30-tal deltagare där företag som Skandia, Fazer, Veidekke och Menigo finns representerade.

Nätverken samlas 4 gånger om året och träffarna brukar pågå i 2 timmar med en avslutande lunch. Det finns alltid tid avsatt till nätverkande då detta är mycket uppskattat av deltagarna. Ibland ansvarar medlemmar för värdskapet, då utgår vi oftast från deras verksamhet och resonerar kring specifika funderingar och frågor de har kring exempelvis ekonomistyrning, controlling, kalkylering, organisation, ledarskap och digitalisering. Vid ett eller ett par tillfällen per år hålls en träff i Advectas regi, då brukar vi utgå från ett aktuellt ämne inom ekonomivärlden och sen diskuterar vi kring detta. Här följer exempel på frågeställningar som hittills har lyfts upp och diskuterats i grupperna – ekonomistyrning i privata verksamheter jämfört med offentliga, digitalisering av ekonomifunktionen (exempelvis RPA) och hur AI och Machine Learning påverkar ekonomiområdets utveckling med exempelvis automatiserade prognoser.

Kontaktperson göteborg: 
Thomas Svahn, thomas.svahn@capgemini.com

Kontaktperson Stockholm:
Alexander Jarl, alexander.jarl@capgemini.com

 

HR-Analytics – Göteborg

Idag består nätverket av ett 20-tal HR-chefer, HR Controllers och Business Partners. Företag som bland andra Svenska Mässan, SKF, Stena Metall, Stena Line, Göteborgs Stad, Liseberg, Solar, Emerson och Volvo Personvagnar finns representerade. Tanken med nätverket är deltagarna ska få inspiration och nya idéer samt ett forum där de kan utbyta erfarenheter. Nätverket träffas 2-3 gånger per år och då oftast  i Advectas lokaler men det har även hänt att deltagare har bjudit in till träffar på sina kontor.

Vid träffarna brukar en av deltagarna berätta om hur deras verksamhet arbetar med HR Analytics eller så kommer en föreläsare och håller en inspirerande dragning kring området. Hittills har vi bland annat lyft frågeställningar som ”vad är HR-analytics och dess olika delar?” och ”vilka initiativ görs när det kommer till HR-analytics?.

I mötet med olika HR-chefer och HR Controllers har vi upptäckt att det fanns en stor nyfikenhet kring och ett behov av att komma igång och jobba med HR Analytics. Utmaningen ligger i att HR-avdelningen historiskt sätt inte har varit aktiv eller endast funnits med i en mindre skala i företagets BI-strategi. Detta håller nu kraftigt på att förändras, till följd av att mängden HR-data som kan analyseras har ökat. Idag nyttjar man inte enbart data från exempelvis lön- och HR-system utan från olika datakällor där HR data lagras, t.ex. från pulsmätningar, medarbetarundersökningar och LinkedIn.

HR Analytics är idag en stor del av HR-avdelningens strävan mot att bli digitaliserade, enligt många undersökningar är det utvecklingsområdet inom HR som har störst tillväxt. HR-roller är ofta verksamhetsnära och många arbetar alltmer datadrivet. Risken om man inte väljer att satsa på HR Analytics är att det blir svårare att mäta effekterna av HR-initiativ och rollen kommer då att ha svårt att förbli relevant.

Kontaktperson :

Ulf Särlvik, ulf.sarlvik@capgemini.com

Data Management – Göteborg

Nätverket startades upp 2018 och idag består gruppen av ett 30-tal BI-chefer, BI-ansvariga och drivna BI-utvecklare. Bland deltagarna finns bland andra SKF, Volvo AB, Volvo Cars, Schenker, Volvo Penta, IFS och Stena Metall representerade. Målsättning är att gruppen ska träffas fyra gånger om året och oftast håller de till i Advectas lokaler men det finns även planer på att träffas ute hos deltagare.

Varför ett Data Management-nätverk? Digitaliseringen ger tillgång till stora mängder detaljdata, vilket idag ses som ”det nya guldet”. Värdet ligger i möjligheten att analysera data och ta fram bättre beslutsunderlag. Men stora mängder data innebär också stora utmaningar: Hur ska vi inhämta, lagra, tillgängliggöra, utnyttja, strukturera och säkra data på bästa sätt? Data Management handlar om hur du på bästa sätt tar vara på den fulla potentialen i ert digitala guld. Det är många företag som brottas med dessa frågor just nu och därför ansåg vi att det var läge att starta upp ett Nätverk där man kunde diskutera denna typ av frågor.

Hittills har gruppen diskuterat frågeställningar som – “Self Service BI – vilka möjligheter och utmaningar innebär det?”, ”Governance-frågor, hur ska arbetsprocessen se ut?” och ”GDPR  – hur bör man förhålla sig till detta?”.

Det som verkar uppskattas allra mest av deltagarna är att det finns ett forum där man får träffa likasinnade och diskutera. Stämningen i gruppen är öppen och social och det är många som vill dela med sig och prata utmaningar och erfarenheter. Är du nyfiken på att gå med i Nätverket, kontakta oss så berättar vi mer!

Kontaktperson:

Shakir Bohari, shakir.bohari@capgemini.com

Qlik – Göteborg

Utvecklingen i Qlik-världen går i en rasande fart och möjliggör nya tankesätt och nya sätt för just din organisation att hjälpa verksamheten in i den nya digitaliserade världen. Vi har startat nätverket för att samla företag och individer som har intresse av att hålla kolla på vad som händer inom Qlik-världen men framför allt är intresserade av att öka värdet av sin Qlik installation. Genom att utbyta tankar och idéer mellan företag så kan vi inspirera varandra till att hitta nya sätt att bygga applikationer, dela information och inspirera verksamheten till stordåd. Nätverket är inte till för utvecklare och tekniker utan för personer som ansvara för att driva och utveckla Qlik-lösningen, både personer som gör det från ett verksamhetsperspektiv som ur ett mer IT-nära perspektiv.

Kontaktperson :
Eric Ejeskär, eric.ejeskar@capgemini.com

Koncernrapportering – Stockholm 

I nätverket ingår främst Koncernrapporterare och Financial Controllers från ledande bolag i Stockholms näringsliv. Tanken med nätverket är att deltagarna ska ha ett forum där de kan diskutera utmaningar och möjligheter de möter i sitt dagliga arbete kring exempelvis nya regelverk, systemlösningar och vad som kommer krävas i en allt mer automatiserad och digitaliserad arbetsmiljö.

Nätverket har funnits sedan 2018 och består idag av ett 30-tal personer från bland andra Nordea, Folksam, Söderberg & Partner, Klarna, Swedbank, Veolia och Anticimex. Gruppen samlas 4 gånger om året och träffarna brukar pågå i 2 timmar. Det finns alltid tid avsatt till nätverkande då detta är mycket uppskattat av deltagarna. Ibland ansvarar medlemmar för värdskapet, då utgår vi oftast från deras verksamhet och resonerar kring specifika funderingar som rör deras bolag. Vi träffas även i Advectas lokaler, då brukar vi utgå från ett aktuellt ämne och sedan diskuterar vi kring detta. Här följer exempel på frågestälingar som hittills har lyfts upp i gruppen – IFRS16, maskininlärning och AI samt digitalisering av årsredovisningen.

Kontaktperson:
Anna Lundqvist, anna.lundqvist@capgemini.com

 

 

Self Service BI – digitalt nätverk tillsvidare

Allt fler företag och organisationer vill komma igång och arbeta datadrivet och många satsar nu på att komma igång med Self Service BI på allvar. Möjligheterna med att bli en datadriven organisation och att rulla ut Self Service BI i verksamheten är stora, men det medför också utmaningar och helt nya frågor att ta ställning till. Hur kommer man igång? Hur ska man tänka kring strategier och förankring? Hur undviker man fallgropar? Hur hittar och behåller man eldsjälar? Hur hittar man bra utbildningsupplägg?

Vi har startat detta nätverk för att samla beslutsfattare och hängivna analytics-ambassadörer från olika branscher som har intresse av att diskutera frågeställningar kopplat till Self Service BI. Vi har även förmånen att ha med våra forskarvänner från Högskolan i Skövde i detta nätverk för att få in ett ytterligare perspektiv i diskussionerna.

Genom att utbyta tankar och idéer mellan varandra hoppas vi att ni ska inspireras och hitta nya sätt att komma framåt, oavsett hur långt ni har kommit inom området.

Kontaktpersoner:

Anna-Carin Jonsson
anna-carin.jonsson@capgemini.com

Magnus Fälth
magnus.falth@capgemini.com

Om våra nätverksansvariga

Alexander Jarl

Controller-nätverket i Stockholm
Alexander har en lång bakgrund inom verksamhetsutveckling och primärt inom budget- och planeringsarbete. Efter många år av daglig kontakt med olika roller inom Controlling, såg han ett behov av ett informations- och diskussionsforum där denna funktion kunde utbyta tankar, inspiration och insikter. Hans ambition är att träffarna ska bidra till nya kontaktytor och informationsutbytet, i förlängningen är förhoppningen att det ska bidra till att vardagen blir mer effektiv för medlemmarna i nätverket. Kontakta gärna Alexander genom att skicka ett email till alexander.jarl@capgemini.com

Thomas Svahn

Controller-nätverket i Göteborg
Thomas Svahn är sedan många år senior rådgivare inom Analytics-världen. Thomas har även medverkat i mycket akademisk forskning inom Analytics-området. I sin dagliga roll är han Vice President, Head of Sweden för Capgemini Insights & Data, Sveriges och Skandinaviens ledande företag inom Data, Analytics och AI. Han är även föreläsare och skribent inom Business Intelligence-området i olika sammanhang. Thomas brinner för BI & Analytics i alla dess former och håller sig alltid uppdaterad på det allra senaste inom området! Kontakta gärna Thomas genom att skicka ett email till thomas.svahn@capgemini.com

Ulf Särlvik

HR-nätverket i Göteborg
Advectas egen HR-expert, Ulf Särlvik, brinner för att hjälpa HR-avdelningen att skapa rätt förutsättningar till datadrivna insikter och att stötta HR att digitaliseras. I grunden är han utbildad personalvetare med en magisterexamen i organisationspsykologi. Direkt efter examen valde han att rikta in sig på att jobba med HR IT. De senaste 20-åren har han arbetat med att utbilda, implementera, kravställa och upphandla lön- och HR-system. Genom åren har han lagt åtskilliga timmar, dagar och veckor på att analysera olika typer av HR-data och han tycker fortfarande att det är lika spännande. I sin roll som Senior Managementkonsult på Advectas har han varierande arbetsdagar där han hjälper olika HR-avdelningar att hitta rätt beslutsstöd och strukturerar HR data. Han är även med och upphandlar HR-lösningar och att stöttar företag att nyttja sitt systemstöd effektivt. Hans uppdrag är även att knyta ihop Advectas erbjudande mot HR och att skapa mer kunskap kring hur denna viktiga funktion kan arbeta ännu mer datadrivet! Kontakta gärna Ulf genom att skicka ett email till ulf.sarlvik@capgemini.com

Anna Lundqvist

Koncernrapporteringsnätverket i Stockholm
Anna Lundqvist har arbetat i närmare 20 år med koncernredovisning och koncernrapportering, både i linjeroller och nu i 15 år som konsult. I rollen som expertkonsult på Advectas arbetar Anna både som projektledare och med implementationer av koncernredovisningssystem. Utöver det har hon också haft interim-roller som koncernredovisningsansvarig. Varför ett nätverk för koncernrapportering? Anna har själv erfarenhet av att sitta i linjeroller, detta har gett henne insikt i kundernas behov och utmaningar. Under kvällar och helger har hon tidigare suttit med bokslut och hon brinner därför för att effektivisera bokslutsarbetet för att minska manuellt arbete och se till att ekonomerna ska kunna gå hem från jobbet i tid. För henne handlar det mycket om att utnyttja systemstöd på bästa sätt. I regel är koncernekonomerna få på varje bolag. I många fall är det kanske endast en person, som arbetar med konsolideringen och som därmed inte har några kollegor att bolla frågeställningar med. Av den anledningen startade Advectas nätverket för koncernekonomer, som ett tillfälle att möta branschkollegor och utbyta erfarenheter om allt ifrån IFRS-frågor till framtiden för koncernrapporteringsfunktionen. Kontakta gärna Anna genom att skicka ett email till anna.lundqvist@capgemini.com

Shakir Bohari

Data Management-nätverket i Göteborg
I över 12 år har Shakir Bohari arbetat med Data Management och Business Intelligence. I sin roll som Senior Managementkonsult på Advectas agerar han alltifrån rådgivare till tekniskprojektledare och bollplank till kunder som vill implementera en BI- och/eller Data Management-lösning. I sitt arbete brinner han för att hjälpa företag att förstå möjligheterna med att arbeta med dessa områden och se till att de får ut så mycket som möjligt av sina investeringar. Shakir tycker att det är både utmanade och samtidigt utvecklande att sätta sig in i olika verksamheter och verksamhetsprocesser, enligt honom är detta det mest intressanta med jobbet. Under årens lopp har han fått inblick i en rad olika branscher och verksamheter. I dialogen med kunder har han märkt av en stor förvirring kring hur man ska lyckas med Self Service BI och hur man ska förhålla sig till bland annat Cloud och Data Lake. Enligt Shakir råder det just nu ”Data Management Confusion” hos många företag och detta fick honom att starta nätverket, så att man får ett forum där man kan träffas och bolla utmaningar och idéer! Kontakta gärna Shakir genom att skicka ett email till shakir.bohari@capgemini.com

Eric Ejeskär

Qlik-nätverket i Göteborg
Qlik-experten Eric Ejeskär, har minst sagt bra koll på vad som händer inom Qlik-världen. I sitt arbete brinner han för att hjälpa företag att skapa rätt förutsättningar till datadrivna insikter med hjälp av Qliks-verktyg. Eric har jobbat i IT branschen i över 25 år (främst med BI), de senaste 15 åren har jobbat mest med att slipa sina kunskaper i olika Qlik-verktyg. Genom åren har Eric haft många olika roller och har jobbat som alltifrån utvecklare, projektledare och Qlik- arkitekt till pre-sale, regionansvarig och konsultchef. De senaste 13 åren har han hjälpt kunder med att utbilda, bygga, implementera, kravställa och upphandla olika typer av Qlik-lösningar. I sin roll som Senior Qlik-konsult på Advectas har han varierande arbetsdagar där han hjälper olika företag att få ut den fulla potentialen i sina Qlik-verktyg. Vid sidan av detta ser han alltid till att hålla sig uppdaterad på den senaste tekniken! Han startade upp Qlik-nätverket då han såg ett behov hos Qlik-användare att hålla sig uppdaterade på ny funktionalitet och användningsområden. Kontakta gärna Eric genom att skicka ett email till eric.ejeskar@capgemini.com

Anna-Carin Jonsson

Self Service BI-nätverket i Stockholm och Göteborg
Anna-Carin har under sina 20 år i IT-branschen uteslutande arbetat med Business Intelligence och beslutstöd i olika former. I sin roll som managementkonsult och lösningsrådgivare på Advectas stöttar hon främst kunder med projektledning, kravhantering, förstudier, utredningar och förändringsarbete kring Business Intelligence. I dessa roller har hon kommit i kontakt med många av de fallgropar som verksamheter kan hamna i när det gäller beslutsstöd. Teknikbeslut som går före verksamhetsnyttan, oklara definitioner av begrepp och processer, oklara ansvarsroller och annat som gör att BI-initiativ inte tagit sig hela vägen och faktiskt skapat nytta. Self Service BI-initiativ är enligt henne särskilt intressanta eftersom de kräver att man decentraliserar mycket arbete som tidigare legat hos IT-avdelningen och detta kräver att verksamheten är redo för denna förändring. Advectas har under flera år samarbetat med Högskolan i Skövde kring datadrivna organisationer och Self Service BI och tagit fram studier och artiklar som belyser detta. Då flera av Advectas kunder uttryckt att gärna hade velat höra hur andra kunder gjort och hur långt de kommit, så startade vi detta nätverk för att möjliggöra erfarenhetsutbyte både mellan verksamheter i samma situation, och med inspel från forskningsvärlden. Kontakta gärna Anna-Carin genom att skicka ett email till anna-carin.jonsson@capgemini.com
Magnus Fälth

Magnus Fälth

Self Service BI-nätverket i Stockholm och Göteborg
Magnus arbetar dagligen med att hjälpa människor att faktiskt förstå, använda och utveckla sina BI-lösningar. För det krävs det förståelse för tekniken, verksamheten och vad lösningen egentligen ska användas till. Ena dagen behövs det en ny roadmap, andra dagar krävs det utbildning och övriga dagar är det en blandning av workshopar, framtagning av nya rapporter eller förändringsarbete. Han är påläst kring området och tycker om att dela med sig av tips och erfarenheter. Enligt honom är tjusningen med Self Service BI när kunden börjar förstå och det där lilla leendet dyker upp. Magnus hoppas att hans kollegors och kunders bidragande till nätverket gör att Self Service BI utvecklas och växer på ny mark. Kontakta gärna Magnus genom att skicka ett email till magnus.falth@capgemini.com

Hur är det att vara del av ett nätverk?

 

 

Elisabet Kling arbetar som Business Controller på Skandia. Hon är även medlem i vårt controllernätverk i Stockholm. I denna intervju ger hon sin syn på de utmaningar controllern står inför i och med digitaliseringen och vad nätverksträffarna har givit henne i sin roll.

Läs intervjun med Elisabet Kling

Marina Einarsson brinner för HR Analytics! I sin roll som Global HR Specialist på Mölnlycke Health Care ansvarar hon för utvecklingen av HR-Analytics inom organisationen. Hon är även en aktiv medlem i HR Analytics-nätverket, i denna intervju delar hon med sig av hur hon tror att Analytics kommer att påverka HR och varför hon har valt att gå med i nätverket.

Läs intervjun med Marina Einarsson

Annika Andersson arbetar som koncerncontroller på Renova i Göteborg. Sedan en tid tillbaka är hon en aktiv medlem i controllernätverket i Göteborg. Efter senaste nätverksträffen tog vi tillfället i akt och frågade henne vad hon tycker om nätverket och hennes syn på hur digitaliseringen kommer att påverka ekonomiavdelningen.

Läs intervjun med Annika Andersson