Easyplan

Om Easyplan

Advectas Easyplan är en budget- och prognoslösning för dig som använder Microsofts plattform för Business Intelligence.

Många företag har byggt upp sin BI-lösning i Microsoft-miljö, samtidigt som man brottas med hur man skall hantera sin budget och planering. Egenbyggda Excel-lösningar är en vanlig lösning, andra har köpt dyra och komplicerade verktyg som är svårhanterade. De som har investerat i Excel har ofta fastnat i så kallat ”Excel hell” medan de som köpt färdiga produkter sitter fast i komplexa och oflexibla lösningar från de stora programvaruleverantörer.

På Advectas har vi lång erfarenhet kring de utmaningar företag står inför när det kommer till att få till sin budget- och planeringsprocess på ett effektivt och smidigt sätt. I dialogen med små- och mellanstora företag har vi ofta sett att det finns ett behov av en enklare lösning. Advectas skräddarsydda budget- & planeringslösning, Easyplan, har som syfte att stödja och förenkla denna arbetsprocess. Den innehåller de viktigaste funktionaliteterna som de stora systemen har och är dessutom användarvänlig eftersom vi valt att skala bort överflödig funktionalitet.

Martin Backlund

UNDRAR DU NÅGOT?

Prata igenom det med en expert.
Jag är här för att hjälpa dig.

Martin Backlund
Försäljningsansvarig

+46 (0)732 316 396

martin.backlund@advectas.se

varför Advectas Easyplan?

Fördelar

 • Enkel att använda
 • Snabb att komma igång med
 • Flexibel
 • Skalbar
 • Web-baserad

De Viktigaste funktionaliteterna:

 • Workflow-hantering med exempelvis attest och kontroll av budgetprocessen
 • Top-down modellering för att snabba upp planeringsprocessen
 • Simuleringsmöjligheter och ”what if scenario”
 • Möjlighet till planering på hög nivå och nedbrytning till lägre relevant nivå
 • Client/server lösning, all data uppdateras direkt och centralt
 • Möjlighet till fritext och kommentarer ner på cellnivå
 • Integration med källsystem som möjliggör enkel jämförelse mellan utfall och planering

Business Intelligence Day 2018, den 10:e april i Stockholm.

Mer information om konferensen