Produkter

Våra egna produkter

Utöver att vi arbetar med våra partners produkter har Advectas även utvecklat produkter inom ett antal områden där vi såg att det saknades ett bra erbjudande på marknaden.

Advectas DWF

Ett förkonfigurerat datalager som går snabbt och effektivt att implementera jämfört med ett traditionellt datalager.

Läs mer

Easyplan

Ett prognos och planeringssystem, framförallt anpassad för dig som använder Microsoft som plattform för BI.

Läs mer

Business Intelligence Day 2018, den 10:e april i Stockholm.

Mer information om konferensen