Processanalys

Varför Processanalys?

För att ett förbättringsprojekt ska nå resultat räcker det inte att veta vad ditt företag behöver bli bättre på – du måste också förstå vilka beteenden ni faktiskt måste ändra.

Den insikten är svår att få från en traditionell Business Intelligence-lösning eftersom de mäter och analyserar resultat, inte de aktiviteter och handlingar som lett fram till dem. Processanalys är länken mellan våra nyckeltal och de faktiska arbetsflöden som ligger bakom, vilket äntligen låter oss se flaskhalsar, processavvikelser och andra problem.

Vad är Processanalys & användningsområden

Processanalys hanterar data från operationella system som steg i händelsekedjor, snarare än separata och fristående mätvärden. Genom att kombinera processanalys med definitionen av våra nyckeltal och affärsregler kan vi klart och tydligt visa hur våra olika arbetsmetoder påverkar våra resultat och vilka vi bör fokusera våra förbättringsinitiativ på. Advectas erbjuder helhetslösningar för Processanalys med alltifrån kortare konsultinsatser till fullskaliga plattformsimplementationer i samarbete med vår partner QPR Software.

Processkartläggning

Att förstå våra faktiska operationella processer kan vara en svår och väldigt arbetskrävande utmaning. Processanalys kan automatiskt kartlägga och mäta de verkliga flödena för miljontals transaktioner med valfri detaljnivå. Resultaten kan sedan brytas ner och presenteras per valfri dimension som region, månad, produktgrupp och kundtyp med mera.

Processutveckling

Genom att kombinera resultat från processkartläggning med våra KPI:er, SLA:er och affärsregler kan vi få rapporter om vad vi gör annorlunda i våra lyckade transaktioner jämfört med våra mindre lyckade. Processanalys avslöjar de verkliga orsakerna bakom såväl våra problem som våra mest framgångsrika enheter och erbjudanden. Dessa resultat utgör perfekta underlag för affärsutveckling och processförbättringsprojekt.

Processövervakning

När specifika processer krävs för att efterleva externa regleringar eller intern policy är det viktigt att löpande kunna mäta hur väl vi följer de föreskrivna arbetssätten. Genom att implementera en processövervakningslösning får vi en central plattform för att omedelbart upptäcka avvikelser och följa upp att våra åtgärder faktiskt ger de resultat vi önskar.

Martin Backlund

Undrar du något?

Kontakta en expert.

Martin Backlund
Försäljningsansvarig

+46 (0)732 316 396

martin.backlund@advectas.se

Så lyckas ni med er Self Service BI-resa

Läs broschyren här.