Om oss

Vår historia

Advectas grundades i Sverige 2006 med ambitionen att bli Nordens vassaste BI-företag.

Idag är vi en av de absolut starkaste spelarna på den nordiska BI-marknaden. Alla grundare och delägare är verksamma i bolaget och har ett långsiktigt ägarintresse. Korta beslutsvägar och frihet under ansvar är grundpelaren i vår företagskultur.

Vi är över 200 medarbetare som alla brinner för beslutsstödsområdet. Vi vårdar entreprenörsandan som finns i ett ungt företag samtidigt som våra medarbetare har en bred och mångårig kompetens.

Två män står framför en datorskärm och skrattar

Våra uppdrag

Advectas kunder är oftast större företag och organisationer inom tillverkning, tjänster och handel. Genom uppdrag som spänner över både internationella och organisatoriska gränser i många olika branscher har vi byggt upp en omfattande erfarenhet inom Business Intelligence. Vi har stor erfarenhet av både strategisk rådgivning och teknisk utveckling i komplexa organisationer och våra uppdragsgivare sitter inom marknad, ekonomi, HR,  processutveckling och IT. Hälften av Sveriges 100 största företag och organisationer har valt Advectas som leverantör.

Vår vision

Vår vision är att alla våra kunder ska nå enastående framgångar genom kvalificerade och välunderbyggda beslut. Idag fattas många  beslut på magkänsla och under stark tidspress, det saknas ofta tillräckligt med välunderlag. För att företag skall vara konkurrenskraftiga krävs datadrivna beslut att  ha stöd från kollegor och ägare. Det är här Advectas kommer in och hjälper till, med vår kunskap kring verksamhetsstyrning skapar vi enkla men kraftfulla beslutsstödslösningar som ger kunden full kontroll på verksamheten och därmed bästa möjliga förutsättningar att fatta rätt beslut i rätt tid.

Advectas Hållbarhetspolicy

Advectas har definierat hur vi ska arbeta med hållbarhet i vår verksamhet. Som grund för arbetet ligger vår vision, affärsidé samt varumärkeslöfte. Målgrupperna för vårt hållbarhetsarbete omfattar våra kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och övriga intressenter samt samhället vi verkar i. Advectas är ett självständigt och oberoende företag och vår hållbarhetspolicy avser alla våra verksamheter, idag finns vi i Sverige och Danmark. Vi anser att hållbarhet är en viktig strategisk fråga och vår ambition är att vår verksamhet ska bedrivas så att den är långsiktigt hållbar, både ur ett miljömässigt, samhällsekonomiskt och socialt perspektiv.

Ta del av Advectas hållbarhetspolicy i sin helhet

Advectas hållbarhetspolicy