Webinar – Region Skåne använder personaldata till att effektivisera sin budget och planeringsprocess

Region Skåne hade tidigare en del utmaningar med sin budget- och planeringsprocess. Mycket av arbetet gjordes i Excel och arbetsprocessen var tidskrävande och med bristande kvalitet. Det medförde även mycket manuellt arbete vad gäller kontroll och validering. De hade en önskan om att få till en regional hantering av personalkostnader och möjlighet till simuleringar och allokering av gemensamma kostnader. Region Skåne har nu implementerat nya rutiner och investerat i ett nytt verktyg för att effektivisera processen.

Under detta Webinar kommer Thomas Risberg som är CFO på Medicinsk service på Region Skåne att berätta om bakgrunden till satsningen på en personalplaneringslösning. Han kommer även att dela med sig av de lärdomar och resultat som införandet av nya rutiner och ett gemensamt systemstöd har bidragit till. Thomas kommer även beskriva hur de idag arbetar med sin budgetprocess, hur de skapade en effektiv och automatiserad personalplanering samt hur de arbetar med bemannings- och produktionsplanering. Han kommer även att presentera och visa IBM Planning Analytics, som är det verktyg som Region Skåne valde som stöd till sin verksamhet. Du kommer även att få ta del av konkreta tips och råd på vägen kring hur man kan komma igång med ett personalplaneringsprojekt.