Webinar – Potential med beslutsstöd i offentlig sektor

Verksamheten i en kommun eller region är bred, heterogen och komplex – förutsättningar som skapar utmaningar för styrning, uppföljning och planering. Dessutom är organisationerna ofta stora sett till antal anställda. I offentlig verksamhet arbetar man dessutom i högre grad med målstyrning där moderna beslutsstödsverktyg kan utgöra ett stöd.

Beslutsstödet kan förenkla tillvaron för organisationen genom att tillgängliggöra kvalitetssäkrad information – inom exempelvis ekonomi, personal och verksamhetsstatistik – för fler och därmed förbättra planering av verksamheten.Under det här passet kommer vi att presentera observationer som vi har gjort i många offentliga verksamheter och diskutera olika organisationers förutsättningar avseende dess storlek, ambitionsnivå, användare samt verksamheternas behov och förmåga.

Ni som lyssnar kommer att få med er våra erfarenheter kring bland annat hur man bör resonera kring införande av beslutsstöd, hur skapar man förankring i organisationen och hur bör man prioritera i införandet.