Webinar – Hur prioriterar man bland uppskjutna vårdtillfällen efter Covid-19?

I mitten av maj rapporterade SVT att 44 000 operationer har ställts in till följd av Coronakrisen. Det innebär att över 150 000 människor nu står i operationskö – och tusentals fler ansluter varje ny vecka. Sveriges regioner har nu en stor utmaning framför sig i att komma ikapp den växande vårdkön. Samtidigt måste planeringen läggas med hänsyn till en personalstyrka som under hela våren slitit under långa och påfrestande arbetspass.

Advectas och Microsoft har nu i ett gemensamt initiativ gått samman för att hjälpa regionerna att lösa denna utmaning. 

Advectas bidrar med sin djupa domänkunskap inom schemaoptimering och AI, samt beprövade projektmetodik för AI-projekt. Microsoft bidrar med sin breda produktportfölj och långa erfarenhet av att leverera digitaliseringsprojekt till den offentliga sektorn.

Tillsammans hjälper vi regionerna att optimera operationsschemaläggningen under ett pilotprojekt från start till mål på 10-16 veckor. 

Lyssna in till vårt inspelade webinarium där vi tillsammans med Microsoft berättar om vårt erbjudande.