Webinar – Hur kommer man igång med Data Science?

Har du också hört surret runt Artificiell Intelligens och Machine Learning? Är du intresserad av konkreta tips för hur man som organisation kan komma igång med avancerade analyser? Om svaren är ja ska du lyssna in till detta webinar! 

Många är nyfikna på den nytta som organisationer kan uppnå genom att skapa avancerade analyser av sin data. Att i en stor skala kunna skapa personliga kundkontakter, optimera verksamheter och prognosticera framtidshändelser är bara några av de möjligheter som erbjuds. Globala teknikföretag har tagit taktpinnen och visar nu vägen, men hur kan andra organisationer närma sig området? Vår erfarenhet är att intresset från allmänheten är stort men att ämnet är för komplext. Många efterfrågar konkreta tips kring hur de kan närma sig området, därför bjuder vi nu in till ett webinar på detta tema 

Under detta webinar kommer du att få en inblick i hur eran organisation kan starta sin Data Science-resa, bland annat genom att besvara frågor som: 

  • Hur hittar man lämpliga projekt att börja med? 
  • Hur kan pilotprojekten genomföras utan stora uppstartskostnader? 
  • När är det dags att produktionssätta projekten i verksamheten och vad innebär det? 
  • Hur bör man beakta mänskliga och organisatoriska aspekter? 
  • Hur kan man skala upp sin Data Science-satsning efter lyckade pilotprojekt? 

Webinariet riktar sig till dig som är intresserad av att komma igång med Machine Learning och Data Science. Du kommer att få med dig konkreta tips om hur du ska gå tillväga för att komma i gång. Ingen särskild förkunskap krävs och vårt mål är att du ska gå ifrån webinariet med en konkret bild av vilka steg du bör ta och vilka viktiga beaktanden du bör göra.  

Ta del av fler Data Science-webinar: 

Data Science inom sälj och marknadsföring

Data Science inom finans

Data Science inom HR och bemanning

Data Science inom logistik och supply chain

Data Science inom operations

 

BI- & Data Science Day - i år digitalt och helt kostnadsfritt!

Mer info & anmälan