Webinar – HR Analytics en del av HR-funktionens digitaliseringsprocess

HR Analytics är en av de hetaste trenderna inom HR-området och ett naturligt inslag i HR-funktionens digitaliseringsprocess. Konsekvenserna till följd av Covid-19 har visat på vikten av att snabbt kunna bygga nya typer av analyser utifrån företagets HR-data och att kunna kombinera detta med övrig affärsdata. Det har även blivit viktigare att ha bra förutsättningar till att följa sjuktal och VAB-tal i realtid. Detta har bidragit till att alltfler har fått upp ögonen för möjligheterna med HR Analytics!

Vilka är då möjligheterna och utmaningarna med HR- och People Analytics!? Under detta webinar kommer du att få en introduktion till HR Analytics och steget efter HR Analytics 1.0. Du kommer även få med dig inspiration kring hur man får med hela organisationen på HR Analytics-resan och vad man bör tänka på längs med vägen för att lyckas. Presentationen kommer även att bjuda på rådande trender och de prediktiva analyser vi kommer att få se inom HR framöver. Du kommer även att få en kort introduktion till hur ni kan arbeta med HR Analytics i Microsoft Power BI.