Webinar – Från Data Managment Confusion till Data Management Clarity

Data Management befinner sig i en kraftig transformering. Den drivs dels ur ett tekniskt perspektiv, med cloudifiering och nya komponenter såsom Data Lakes och IoT-hubbar som stöd för ostrukturerad och strömmande data. Ur verksamhetsperspektivet drivs den med ivern att skapa värdefulla insikter. Ur detta uppkommer en rad frågor som exempelvis – ”Hur kan datavirtualisering och Self-Service Data Preparation hjälpa till att överbrygga gapet mellan IT och verksamhet?”, ”Hur undviks anarki?”, och ”Varför är Data Governance så aktuellt just nu och varför är det viktigt med en data-strategi i linje med den övergripande verksamhetsstrategin?”.

Under detta Webinar reder vi ut det som brukar kallas – Data Management Confusion. Presentationen hålls av Karin Wessberg, Management Konsult, och Thomas Svahn, Vice VD och BI-nörd, på Advectas.