Webinar – Datadriven prissättning

Har du också funderat på hur ditt företag kan bli mer datadrivet i sin prissättning? Är du intresserad av konkreta tips för hur ni som organisation kan komma igång med avancerade analyser? Lyssna in på vårt webinar för att ta del av vår erfarenhet och få en demonstration av ett beslutsstöd för prissättning!

Många är nyfikna på den nytta som organisationer kan uppnå genom att skapa avancerade analyser av sin data. Prissättning är kanske den enskilt viktigaste aktiviteten som många retailföretag genomför, men trots detta är dagens processer ofta baserad på tumregler och marginaler.

I detta webinar kommer vi att visa ett enkelt beslutsstöd som kan användas för organisationer som vill bli mer datadrivna i sin prissättning. Vi kommer att förklara hur systemet är byggt, vilken data som används, och hur systemet kan användas för att sätta rätt priser på dina produkter. Dessutom kommer vi att förklara begrepp som priselasticitet, komplement- och substitutprodukter, och varför dessa är viktigt att beakta i prissättningsprocessen.

Webinaret riktar sig till dig som arbetar med frågor inom sortiment och prissättning och som är intresserad av konkreta tips för hur du kan bli mer datadriven i ditt tillvägagångssätt. Ingen särskild förkunskap krävs och vårt mål är att du ska gå ifrån webinaret med en konkret bild av vilka steg du kan ta och vilka viktiga beaktanden du bör göra på vägen.

Ta del av webinaret här