Webinar – Data Science inom operations

Hur kan Data Science användas till att förbättra processer, prognoser och beslut inom planering av produktion och andra verksamhetsprocesser?

Planering av produktion – vare sig det rör sig om tjänsteproduktion eller varuproduktion – utgör en central uppgift i moderna organisationer. Några av de vanligaste utmaningarna som vi märkt av hos våra kunder är:

  1. Komplexa produktionsflöden med beroenden mot leverantörer, kunder och andra interna processer gör produktionsplaneringen svår att optimera. Många företag brottas med att minska materialspill och onödiga ledtider.
  2. Defekta produkter är kostsamma. Att redan på förhand kunna förutsäga var defekter är sannolika att uppstå – och därmed kunna förhindra dem – skulle kunna spara mycket tid och kostnader.
  3. Med en stor maskinpark – som ibland dessutom är utspridd över stora ytor – blir underhåll en huvudvärk. För många företag skulle förmågan att prediktera när maskinparken sannolikt behöver underhållas och dessutom optimera underhållsschemat för operatörerna innebära stora besparingar.

Webinaret riktar sig till dig som arbetar med frågor inom planering av produktion och andra verksamhetsprocesser och/eller tycker att punkterna ovan låter intressanta. Ingen särskild förkunskap krävs och vårt mål är att du ska få med dig ny inspiration, nya idéer, samt en bättre förståelse för vad Data Science faktiskt är och hur det konkret kan appliceras.

Under detta webinar kommer du att få en kort introduktion till vad vi menar med begrepp som Data Science, AI och Machine Learning. Du kommer även få en inblick i hur avancerad analys kan användas till att underlätta planering av produktion och andra verksamhetsprocesser. Därefter kommer vi dela med oss av våra erfarenheter från området i form av några kortare kundcase. Avslutningsvis kommer du få ta del av några av våra bästa tips för de som vill komma igång med mer avancerade analyser inom operation-området.

 

Ta del av fler Data Science-webinar: 

Data Science inom sälj och marknadsföring

Data Science inom finans

Data Science inom HR och bemanning

Data Science inom logistik och supply chain

Hur kommer man igång med Data Science?