Webinar – Data Science inom logistik och supply chain

Hur kan Data Science användas till att förbättra processer, prognoser och beslut inom logistik och supply chain?

Logistik- och supply chain-funktionerna utgör en central punkt i moderna organisationer och brottas dagligen med ett antal problem som snabbt blir svåra att hantera. Några av de vanligaste utmaningarna som vi märkt av hos våra kunder är:

  1. Inköp och godsflöden påverkas av varierande kundbehov. Att prognosticera dessa behov är ofta en komplex uppgift som är beroende av många olika faktorer.
  2. Även med perfekt information om kundbehoven är optimering av leverantörskedjor sällan enkelt. Vilken leverantör ska göra vad, och hur förhåller sig de olika leverantörerna mot varandra?
  3. Företagens egna logistikverksamheter behöver ofta dagligen fatta beslut i frågor som rör optimala transportvägar eller lagerplaceringar. Om dessa beslut fattas på magkänsla riskerar man suboptimeringar med höga kostnader och låg leveranskvalitet som följd.

Webinariet riktar sig till dig som arbetar med supply chain eller logistikfrågor och/eller tycker att punkterna ovan låter intressanta. Ingen särskild förkunskap krävs och vårt mål är att du ska få med dig ny inspiration, nya idéer, samt en bättre förståelse för vad Data Science faktiskt är och hur det konkret kan appliceras.

Under detta webinar kommer du att få en kort introduktion till vad vi menar med begrepp som Data Science, AI och Machine Learning. Du kommer även få en inblick i hur avancerad analys kan användas till att underlätta logistikarbetet. Därefter kommer vi dela med oss av våra erfarenheter från området i form av några kortare kundcase. Avslutningsvis kommer du få ta del av några av våra bästa tips för de som vill komma igång med mer avancerade analyser inom logistikområdet.

Ta del av fler Data Science-webinar: 

Data Science inom sälj och marknadsföring

Data Science inom finans

Data Science inom HR och bemanning

Data Science inom operations

Hur kommer man igång med Data Science?