Webinar – Data Science inom finans

Hur kan Data Science användas till att förbättra processer, prognoser och beslut inom finans- och ekonomifunktionerna? Det berättar vi mer om i detta webinar! 

Finans- och ekonomifunktionerna utgör en central punkt i moderna organisationer och de brottas dagligen med ett antal problem. Tre av de vanligaste utmaningarna som vi märkt av hos våra kunder är: 

  1. Att hela tiden ha en aktuell förståelse för företagets ekonomiska situation är en förutsättning för att beslutsfattare ska kunna fatta insiktsdrivna beslut och leda sina företag i rätt riktning. Samtidigt är koncernkonsolidering komplicerat och eventuella felaktigheter riskerar att falla mellan stolarna i pressade bokslutstider. 
  1. Prognoser är nödvändiga för att företagen ska kunna sätta mål och kommunicera med omvärlden, men manuella prognoser är ofta begränsade av mänskliga bias och tar mycket tid. 
  1. Finansiella intäkter står ofta för en stor del av företagens resultat, men en lösare kreditgivning leder till ökade kreditförluster om inte en automatisk och personlig kreditgivningsprocess kan tillämpas. 

Webinariet riktar sig till dig som arbetar med finans- och ekonomifrågor och/eller tycker att punkterna ovan låter intressanta. Ingen särskild förkunskap krävs och vårt mål är att du ska få med dig ny inspiration, nya idéer samt en bättre förståelse för vad Data Science faktiskt är och hur det konkret kan appliceras. Under detta webinar kommer du att få en kort introduktion till vad vi menar med begrepp som Data Science, AI och Machine Learning. Du kommer även få en inblick i hur avancerad analys kan användas till att underlätta finansfunktionens arbete. Därefter kommer vi dela med oss av våra erfarenheter från området i form av några kortare kundcase. Avslutningsvis kommer du få ta del av några av våra bästa tips för de som vill komma igång med mer avancerade analyser inom finansområdet.

Ta del av fler Data Science-webinar: 

Data Science inom sälj och marknadsföring

Data Science inom HR och bemanning

Data Science inom logistik och supply chain

Data Science inom operations

Hur kommer man igång med Data Science?