Skapa en intelligent verksamhet med hjälp av Analytics och automatiserad Machine Learning, SAP

Lyssna till den inspelade versionen av SAP:s presentation från Business Intelligence & Data Science Day 2019.

Om presentationen 
Hur tar man affärsprocesserna till nästa nivå och hur uppnår man proaktiv effektivitet genom att utnyttja s.k. ”Citizen Data Scientists”? Under detta pass visas ett exempel på hur en inkommande faktura matchas mot kund genom att använda Machine Learning, helt baserat på en plug-and-play lösning! Utöver detta visas även hur man kan skapa en kundunik Analytics och Machine Learning-lösning utifrån ett ad hoc scenario.