etisk ai

Hållbar och etisk AI – handfasta råd

Lyssna till den inspelade versionen av ”Hållbar och etisk AI – Handfasta råd” – från Business Intelligence & Data Science Day 2019.

Victor Bäckman och Jonas Klingberg från Advectas diskuterar konsekvenser kring användandet av AI och Machine Learning för insikter, beslut och verksamhetsutveckling. Vilka faror och risker står svenska organisationer inför när AI blir en integrerad del av våra verksamheter? Vilka frågeställningar måste vi hantera och vilka lösningar finns det?