RAPPORT – DEN SVENSKA BUSINESS INTELLIGENCE- OCH DATA SCIENCE-STUDIEN 2019

Ta del av ”Den svenska Business Intelligence & Data Science-studien 2019”!

Tidigare i år genomförde vi för femte i året i rad denna studie med målet är att ge våra kunder, branschen och oss själva en samlad bild av läget på den svenska Business Intelligence- och Data Science-marknaden. Frågorna i studien lyfter fram trender, utmaningar och möjligheter inom dessa områden. Dessutom jämför vi hur det ser ut för företag och organisationer med olika förutsättningar, till exempel olika storlekar, olika branscher samt olika funktioner inom privat- respektive offentlig verksamhet.

Ladda ner studien genom att ange din e-post i formuläret till höger och få en unik inblick i de trender och utmaningar som råder på den svenska BI- och Data Science-marknaden 2019.