Hur lyckas man med Self Service Business Intelligence?

Varmt välkommen till ett inspirerande webinar där du får reda på hur ni lyckas med att införa Self Service Business Intelligence i er verksamhet.

Du kommer få veta hur andra svenska organisationer lyckats med detta och ta del av vetenskapligt framtagen metodik för effektivt införande av Self Service BI. Vi kommer att belysa både de möjligheter och de utmaningar som finns när det kommer till att implementera rätt företagskultur, metodik och IT-arkitektur.