AI – Från hype till affärsmöjligheter – Microsoft

Lyssna till den inspelade versionen av Microsofts presentation från Business Intelligence & Data Science Day 2019.

OM Presentationen
Att driva innovation, skapa tillväxt och utnyttja teknikutvecklingen är nyckeln till ditt företags framgång. AI, bortom hypen, ger dig helt nya möjligheter att i grunden förändra ditt sätt att arbeta, kommunicera och skapa nya produkter och tjänster. Men hur når ni dit? Annica delar sina insikter kring området och vad som händer på marknaden.