AI – Från hype till affärsmöjligheter – Microsoft

Lyssna till den inspelade versionen av Microsofts presentation från Business Intelligence & Data Science Day 2019.

OM Presentationen
Att driva innovation, skapa tillväxt och utnyttja teknikutvecklingen är nyckeln till ditt företags framgång. AI, bortom hypen, ger dig helt nya möjligheter att i grunden förändra ditt sätt att arbeta, kommunicera och skapa nya produkter och tjänster. Men hur når ni dit? Annica delar sina insikter kring området och vad som händer på marknaden.

Hjälp oss att spana in i framtiden! Ta del av och besvara Den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2021

Besvara enkäten