Frågor och svar

Vad är DI Gasell?

DI Gasell är en utmärkelse som årligen delas ut av tidningen Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag. Uttrycket gasell myntades på 80-talet av amerikanen David Birch som ansåg att det är mindre, snabbväxande företag som skapar flest nya jobb. Väldigt få (färre än en procent) av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att klassas som gasell-företag.

Vad menar ni med ”Nordens främsta totalleverantör”?

Att det inte finns något annat fristående konsultbolag i Norden som har fler specialister inom analytics (Business Intelligence och Data Science) som bygger system och levererar lösningar i samarbete med, men oberoende till, de ledande produktleverantörerna.

Frihet under ansvar är bra, men betyder det att ni saknar rutiner?

Nej, inte alls! I Skandinavien är vi närmare 500 anställda med placering på flera orter, och vi har naturligtvis tydliga riktlinjer. I vårt intranät finns bland annat en personalhandbok med rutiner för det mesta som rör vår arbetsplats. Detta krävs för att kunna följa aktuella lagar och regler, men tydlighet ger också medarbetarna en trygghet. Alla vet vad som gäller.

Hur ser anställningsvillkoren ut?

Vi har individuell lönesättning och anställningsvillkoren beror på den aktuella tjänstens kravprofil och på den sökandes kvalifikationer. Mer information lämnas under en eventuell anställningsintervju.

Vilken är medelåldern på anställda hos Advectas?

Vi tycker inte att vare sig medel- eller medianvärdet för våra medarbetares ålder är särskilt intressant, så vi har inte sammanställt sådan statistik. Men uppskattningsvis är medelåldern omkring 35 år, med ett intervall mellan ca 25 till 65 år.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Beroende på vilken tjänst och/eller ort du visat intresse för, skickas din ansökan till respektive ansvarig på Advectas. Denna gör en bedömning av innehållet i din ansökan, vilket normalt sker inom ca en vecka. Vi återkommer sedan till dig med besked om den eventuella processen framåt. Det kan handla om att vi vill ha kompletterande information innan du blir kallad till en intervju. Visar det sig att både du och vi ser att du skulle passa som konsult hos oss går processen vidare. Det kan vara referenssamtal med tidigare arbetsgivare eller diskussion om rollen mer specifikt.

OBS vi behandlar alla ansökningar helt konfidentiellt och det är endast de som är direkt berörda av din ansökan som får ta del av ditt intresse för Advectas.

Anställer ni andra yrkeskategorier än datakonsulter?

Merparten av våra anställda, och alla konsulter, arbetar på ett eller annat sätt med beslutsstöd som involverar datadrivna insikter. Men det betyder inte att alla våra konsulter är dataingenjörer. Vi rekryterar även kvalificerade medarbetare inom andra, närliggande områden, exempelvis: ekonomer, HR-specialister, ledarskapskonsulter. Allt för att vi ska kunna stötta våra kunder att fatta bättre beslut med stöd av data.

Kan jag göra en spontanansökan, eller tar ni bara emot ansökningar på lediga jobb?

Efterfrågan på Advectas tjänster är mycket stor och vi har ett fortlöpande behov av att rekrytera medarbetare som brinner för områdena Business Intelligence och Data Science. Så du är alltid välkommen med din ansökan. Har du frågor eller vill att vi kontaktar dig för att diskutera vilka tjänster vi har på gång så använd gärna vårt ansökningsformulär.

Vilken typ av kunder vänder sig Advectas till?

Advectas arbetar främst med större aktiebolag, koncerner och med offentlig verksamhet. På vår kundlista de senaste fem åren finns hälften av Sveriges 100 största bolag. Vårt erbjudande kommer bäst till sin rätt när stora mängder data behöver samlas, struktureras, analyseras och presenteras för beslutsfattare på alla nivåer. Utöver Business Intelligence arbetar vi även med Data Science, vilken i praktiken handlar om att prediktera framtida händelser med hjälp av avancerad dataanalys (maskininlärning eller ”AI”).

Tar ni emot praktikanter eller examensarbetare?

Ja, det händer att vi tar emot praktikanter från universitet, högskola eller liknande. Skicka gärna en ansökan om du är intresserad.

Jag undrar över en sak om Advectas som jag inte fått svar på här. Hur gör jag då?

Använd vårt kontaktformulär för att ställa din fråga.

Är du redo för Advectas?   Välkommen med din ansökan!