Hans Lindskog, managementkonsult

Hans Lindskog om rollen som managementkonsult 

”Det jag brinner för är att hjälpa kunden att förstå hur man ska följa upp och analysera sin verksamhet! Kunden ska kunna sin Business men arbetet kan underlättas om man strukturerar information och lyckas göra den applicerbar. Det gäller att få kunden att förstå informationen så att de kan agera på den. Ofta finns det för mycket information, då gäller det att strukturera den och ta fram det väsentliga så att den blir användbar!”

Berätta om din bakgrund?
Jag började på Advectas 2007 och har jobbat fokuserat med Business Intelligence sedan 00-talet, innan dess jobbade jag med olika ERP-lösningar. I mina olika roller har jag alltid jobbat utifrån verksamhetsperspektivet och då främst med verksamhetsanalys, konceptuell modellering, kravfångst och projektledning. Jag har också haft förmånen att få verka inom olika branscher exempelvis inom Energi, Retail, Logistik och Produktion såväl som offentlig förvaltning.

Som så många andra kom jag in på Business Intelligence-spåret när jag jobbade med ERP. Efter att ha arbetat med ekonomiredovisning och finansiell rapportering gick jag över till att även arbeta med bland annat logistik. Finansiell rapportering i ett ERP-system täcker stora delar av verksamheten. Det föll sig därför naturligt att gå över till BI- och Datalager-projekt. När man har koll på rapportering i ett ERP-system (t.ex. orderflöden, ekonomiskuppföljning och logistik) blir det enkelt att glida över till BI. Min bakgrund ledde mig vidare in på Management Consulting-området då jag jobbade med frågeställningar kring vad som behöver följas upp och varför samt vad finns det för strategiska- och taktiska alternativ?

Vad brinner du för i ditt arbete?
Det jag brinner för är att hjälpa kunden att förstå hur man ska följa upp och analysera sin verksamhet! Kunden ska kunna sin Business men arbetet kan underlättas om man strukturerar information och lyckas göra den applicerbar. Det gäller att få kunden att förstå informationen så att de kan agera på den. Ofta finns det för mycket information, då gäller det att strukturera den och ta fram det väsentliga så att den blir användbar.

Det är även viktigt att hjälpa kunden att definiera olika begrepp så att hela företaget har en samsyn. Utifrån kundens specifika behov av uppföljning och analys går vi gemensamt igenom och bryter ner de olika delarna i frågor som exempelvis – vad är en kund, hur grupperar vi kunder och hur följer vi upp? ”Back to Basic” är det som gäller för att lyckas få till en samsyn, ofta görs detta arbete i Workshopformat där vi diskuterar fram svaren.

Tankar kring analytics-området och hur det kommer att utvecklas på sikt?
För att kunna reagera och agera på förändringar som sker runtomkring oss blir det allt viktigare att företag agerar på datadrivna insikter. Genom att arbeta datadrivet kan man snabbare ta action och rätt beslut kan fattas snabbt!

Behovet av analys och uppföljning kommer att fortsätta öka. Många företag kommer att behöva börja från start medan andra är redo att dra igång med mer avancerade analyser. Men det viktigaste är att börja från ”basic”, så att man har rätt förutsättningar på plats redan från början. Beslutsstödslösningar riskerar ju tyvärr att bidra med fel slutsatser om man inte har grunden klar för sig och detta kan få tuffa konsekvenser för en verksamhet.

Lönsamhet är och har alltid varit det som kunder önskar att få bättre kontroll på. Det kan vara svårt att hålla koll på sin lönsamhet på den nivån man önskar. Mängden information ökar hela tiden och har man inte vettiga analysmöjligheter blir det svårt att ha bra koll, då stora mängder data gör det svårt att navigera och följa upp.

”Back to basic”-  tre avslutande tips från Hans på hur ni får koll på er data!

  1. Back to basic! Definiera vad det är ni ska följa upp, så att alla har en gemensam samsyn. Ta tag i denna bit i ett tidigt stadie och lägg grunden för ett fortsatt arbete, så att det fortsatta arbetet kan gå i en riktning som alla förstår och kan bli delaktiga i.
  2. Säkra upp att ni försörjer den data som ni ska följa upp på ett korrekt sätt. Det är inte ovanligt att man skapar rapporter som är baserade på fel siffror. Datakvalitet och tydliga definitioner i kombination är grunder för giltiga insikter.
  3. Få er organisation att förstå varför och hur ni kan hjälpa till i både det dagliga och mera strategiska arbetet. Informationsförsörjning och dataanalys är en supportfunktion till organisationens verksamhet.