Webinar – Region Skåne använder personaldata till att effektivisera sin budget- och planeringsprocess

Region Skåne hade tidigare en del utmaningar med sin budget- och planeringsprocess. Mycket av arbetet gjordes i Excel och arbetsprocessen var tidskrävande och med bristande kvalitet. Det medförde även mycket manuellt arbete vad gäller kontroll och validering. De hade en önskan om att få till en regional hantering av personalkostnader och möjlighet till simuleringar och allokering av gemensamma kostnader. Region Skåne har nu implementerat nya rutiner och investerat i ett nytt verktyg för att effektivisera processen.

Under detta Webinar kommer Thomas Risberg som är CFO på Medicinsk service på Region Skåne att berätta om bakgrunden till satsningen på en personalplaneringslösning. Han kommer även att dela med sig av de lärdomar och resultat som införandet av nya rutiner och ett gemensamt systemstöd har bidragit till. Thomas kommer även beskriva hur de idag arbetar med sin budgetprocess, hur de skapade en effektiv och automatiserad personalplanering samt hur de arbetar med bemannings- och produktionsplanering. Han kommer även att presentera och visa IBM Planning Analytics, som är det verktyg som Region Skåne valde som stöd till sin verksamhet. Du kommer även att få ta del av konkreta tips och råd på vägen kring hur man kan komma igång med ett personalplaneringsprojekt.

Detta kostnadsfria Webinar riktar sig till dig som arbetar med budget- och planeringsprocessen, personalplanering eller resurshantering inom kommun, myndighet eller region. Tipsa gärna kollegor och anmäl er redan idag! 

Till anmälan

 

AGENDA

10.00-10.15 ”Varför valde Region Skåne att satsa på en personalplaneringslösning och hur effektiviserar den budget- och planeringsprocessen?” – Thomas Risberg, CFO, Medicinsk Service. I detta pass delar Thomas med sig av bakgrunden till projektet och utmaningarna de stod inför. Han kommer även berätta om de konkreta resultat som lösningen har bidragit till, lärdomar de har tagit med sig och framgångsfaktorerna i projektet.

10.15-10.30 Få en inblick i IBM Planning Analytics, Thomas Risberg ger en guidad tur i verktyget och visar hur det används på Region Skåne idag.

10.30-10.40 Frågestund

 

OM TALARNA
Thomas Risberg är CFO för medicinsk service inom Region Skåne och har 20 års erfarenhet av ledarskap, verksamhetsledning och ekonomistyrning. Hans mål är att skapa effektiv ekonomistyrning med fokus på verksamhetens affärslösningar och behov.

Stefan Blume är en Senior Solution Advisor på Advectas och har arbetat med planering och budgetering i över 15 år. Hans mål att är driva på den datadrivna organisationen och skapa en proaktiv affärsplanering.

Datum/tid 29 maj 2020

10:00 - 10:40

Plats Vid din dator.

Kategori CFO Office IBM Offentlig verksamhet Webinar

BI- & Data Science Day - i år digitalt och helt kostnadsfritt!

Mer info & anmälan