Webinar – Data Virtualization och Master Data Management

Lyssna till vårt webinar om Data Virtualization och Master Data Management.
Eventet genomförs tillsammans med vår partner TIBCO, vars produkter är en av ledarna inom området.

Data Virtualization är det nya sättet att komma åt all data inom företaget för analys utan att flytta den. I en organisation är data idag ofta spridd på flera ställen och i olika databaser. Med datavirtualisering kan man skapa virtuell åtkomst av informationen samtidigt som källdatan ligger kvar. Master Data Management handlar om hur man strukturerar och harmoniserar sin data för bättre kvalitet och tillgänglighet.

Under detta webinar ger vi en inblick i en av de främsta lösningarna inom området.

TILL ANMÄLAN

 

AGENDA:
Under webinaret går vi bl.a. igenom:

Utmaningar inom Analytics och Data Science
– Ökad komplexitet och mångfald av datakällor och tjänster
– Anpassade dimensioner och effekten på Analytics och Data Science
– Styrning, Administration, Säkerhet, Personlig Integritet (såsom IFRS9 och GDPR)

Arkitektur till stöd för Analytics och Data Science
– Hanterbar och kostnadseffektiv Data Management
– Data Virtualisering
– Master Data Management
– Reference Data Management

Användningsfall
– TIBCO Data Virtualization
– TIBCO EBX (MDM/RDM/Metadata)
– Data Management i ett GDPR-perspektiv

TIBCO EBX (MDM) tillhandahåller Master Data, Meta Data och Reference Data i ett system för att skapa ordning och reda i informationen mellan företagets alla system. Att harmonisera informationen mellan alla system skapar gemensam syn och bättre samarbete inom organisationen. https://www.tibco.com/

 

Datum/tid 20 augusti 2019

12:30 - 13:15

Plats Vid din dator.

Kategori Webinar

Så lyckas ni med er Self Service BI-resa

Läs broschyren här.