Seminarium – Hur kan du som CFO fortsätta vara relevant i en digital miljö?

Vi vill önska dig välkommen till ett seminarium som handlar om hur du som CFO och dina kollegor kan möta de nya möjligheterna och utmaningar i samband med digitaliseringen som möter i princip alla organisationer. Idag digitaliseras affärsmodeller i en allt snabbare takt. Många av initiativen drivs ute i verksamheten – så hur kan CFO funktionen se till att vara fortsatt relevant? På detta seminarium kommer vi att diskutera möjligheter för ekonomifunktionen med nya digitala verktyg. Vi kommer bland annat att behandla hur AI (eller maskininlärning) kan stödja och berika finansiella processer som exempelvis prognoser och simuleringar. Vi lyfter också hur en ekonomifunktion kan och bör positionera och organisera sig för att ta tillvara dessa nya möjligheter och ytterligare stödja verksamheten. Med oss har vi också några exempel på tillämpningar och verkliga case.

Vi taR upp frågor som

  • Hur påverkar AI ekonomifunktionen?
  • Hur kommer ekonomifunktionen behöva förändras för att kunna hantera de nya kraven?
  • Vad står de olika begreppen för, AI, Machine Learing, Robotics etc
  • Hur kan ekonomifunktionen dra nytta av den nya tekniken och fortsätta vara relevant som strategisk partner i organisationen?

Anmäl dig redan idag för att få inspiration kring hur ni kan påbörja eller komma vidare i er datadrivna resa. 

TILL ANMÄLAN

 

Vi bjuder på frukost från kl 08:30 och själva seminariet startar kl 09:00

Packhusplatsen 3, Göteborg, Sverige

Datum/tid 24 oktober 2019

08:30 - 11:30

Plats Packhusplatsen 3 i Göteborg

Kategori Göteborg Seminarium