Seminarium Data Virtualisering och Master Data Management

Mängden data och antalet datakällor ökar hela tiden. En utmaning är att strukturera och harmonisera sin data för att säkerställa kvalitén och se till att den är tillgänglig för rätt person vid rätt tid.

På det här seminariet hanterar vi ämnena Data Virtualisering och Master Data Management. Två aktuella områden som hjälper er att få iordning på er data.

Data Virtualisering är det nya sättet att komma åt all data inom företaget för analys utan att flytta den.  I en organisation är data idag ofta spridd på flera ställen, i olika källsystem och i olika databaser. Med datavirtualisering kan man skapa virtuell åtkomst av informationen samtidigt som källdatan ligger kvar.

Master Data Management handlar om hur man strukturerar och harmoniserar sin data för bättre kvalitet och tillgänglighet. Ett mycket aktuellt område hos många företag och organisationer.

Hur går det till i praktiken?
Under detta seminarium kommer vi att berätta och visa hur en lösning sätts upp och fungerar i praktiken. Vi kommer att utgå från programvaran från TIBCO, som idag är ett av de främsta inom området. 

Vi kommer avsluta med att presentera ett antal kundcase och diskutera möjligheterna och utmaningarna man haft i samband med införandet.

Passa även på att träffa och diskutera med andra personer från företag med liknande utmaningar.

Till anmälan

 

AGENDA

09:30 – 10:00 Mingel och registrering
10:00 – 10:30 Introduktion och bakgrund
10:30 – 11:30 Demonstration av TIBCOs lösning
11:30 – 12:00 Presentation av referenscase samt avslutning och frågor
12:00 – 12:45 Lunch

Packhusplatsen 3, Göteborg, Sverige

Datum/tid 19 september 2019

09:30 - 12:45

Plats Packhusplatsen 3 i Göteborg

Kategori Göteborg Seminarium