Self Service Analytics på Skandia

Self Service BI handlar inte om data eller IT-verktyg, utan att skapa förutsättningar för människor att fatta välgrundade beslut för organisationens bästa.

Med den accelererande digitaliseringen finns nu möjlighet att samla och analysera omfattande data som stöttar i stort sätt alla nyckelpersoner inom en organisation. Men att centralt styra vilken information olika befattningshavare ska kunna ta del av för att fatta bättre beslut är inte effektivt. Därför har efterfrågan på Self Service ökat på senare tid! Men nya möjligheter medför även nya utmaningar, bland annat att man uppfyller de krav som finns på säkerhet och kontroll.

Nu har du och dina kollegor chansen att ta del av Skandias spännande resa mot att bli en datadriven organisation. Peter Mejlvang som arbetar som affärsutvecklingschef på Skandia delar med sig av hur Skandia lyckats skapa större tillgång till data och hur nya datadrivna insikter har påverkat medarbetare och organisationen i stort.

Du kommer även få en inblick i möjligheter och utmaningar med att implementera en analytisk kultur, organisation, processer, metodik och nya teknologier för att stödja initiativet.
Ta chansen att få en inblick i hur ni lyckas med ert Self Service Analytics initiativ!

Tipsa dina kollegor och anmäl er idag!

Till anmälan

 

Agenda

08.30  Frukost och uppvärmning

09.00  Forskningsprojekt för ny metodik för införande av Self Service Analytics (Fredrik Prien)

09.15  Erfarenheter från införande av Self Service Analytics på Skandia (Peter Mejlvang)

10.00  Avslutning med möjlighet till diskussion mellan deltagarna

Vasaplan 7, 111 20 Stockholm, Sverige

Datum/tid 23 januari 2020

08:30 - 10:00

Plats Nordic Light Hotel på Vasaplan 7

Kategori Seminarium Stockholm