Qlik Sense Tour 2018 i samarbete med Advectas

Bättre insikt betyder bättre resultat! Så hur lyckas du få de insikter du behöver för att kunna fatta smartare affärsbeslut? I samarbete med Qlik bjuder Advectas in till Qlik Sense Tour 2018 den 14:e juni i Stockholm, där kommer du  få reda på hur Qlik Sense kan hjälpa din verksamhet att fatta smartare affärsbeslut. Under Qlik Sense Tour 2018 utforskar vi tillsammans Qlik Sense, en kraftfull analytics-plattform som hjälper dig att omvandla din organisations data till konkret affärsnytta.

Vad kommer du att få med dig ifrån Qlik Sense Tour 2018?
• Hur Qlik Sense kraftfulla men intuitiva funktioner ger dig snabba insikter.
• Blomsterlandet kommer och berättar om sin satsning på Qlik Sense och vad det har inneburit för dem samt de lärdomar de tagit med sig ifrån satsningen på en modern Self Service BI-lösning.
• Hur Qliks unika associativa motor kopplar samman din data på ett revolutionerande effektivt sätt.

Vid Qlik Sense Tour kommer Blomsterlandet att hålla en presentation med rubriken – ”Snabbhet och ökad konkurrenskraft genom Self Service och ökad tillgänglighet av data”. Blomsterlandet har nått stora framgångar genom att satsa på att göra sin interna data tillgängligt och genom införandet av Qlik Sense. I bolaget finns sedan länge en kultur av att skapa engagemang och delaktighet och nu har steget kommit till data och analys. I Qlik Sense såg Blomsterlandet ett verktyg som kunde hjälpa dem att bli lika kreativa i analyser av data och information som i den övriga verksamheten. Qlik Sense i kombination med viljan att tillgängliggöra sin data har ökat Blomsterlandets konkurrenskraft, och man skapar en kultur av delaktighet och vilja till att förstå och förändra. Nu har de rätt förutsättningar att snabbt kunna anpassa och driva sin verksamhet på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt.

I sin presentation kommer Katharina Hansson och Denny Olausson att berätta om hur Blomsterlandet gick ifrån fasta rapporter som levererades till verksamheten till dagens automatiserade Self Service-lösning där verksamheten själva kan konsumera den information de behöver. De kommer att dela med sig av de erfarenheter, utmaningar och lärdomar de har tagit med sig av att införa ett modernt Self Service-verktyg med fokus på verksamhetsstyrning.

Om talarna från Blomsterlandet: Katharina Hansson arbetar som Controller för sortiment och inköp samt rapporterar försäljningsanalys till koncernledning, produktchefer och till försäljningskanaler. I arbetet ingår även att arbeta med verksamhetsprojekt och tillsammans med Denny Olausson genomfört Qlik projekt samt budgeteringsprojekt. Denny är redovisningsansvarig samt arbetar med försäljnings- och kostnadsanalys för S-blommor, han har även en god erfarenhet i databas och affärssystem.

Detta och mycket mer kommer Qlik Sense Tour 2018 att bjuda på!

Agenda och Anmälan till Qlik Sense Tour i Stockholm

 

Vasagatan 11, Stockholm, Sweden

Datum/tid 14 juni 2018 - 14 juni 2018

08:30 - 14:00

Plats Advectas kontor i Stockholm

Kategori Seminarium Workshop

Är du vår nästa stjärna? Det går bra för Advectas och vi söker dig som brinner för beslutsstöd!

Läs mer om rollerna vi söker